Wysokość honorarium za prowadzenie sprawy jest każdorazowo ustalana indywidualnie z Klientem.

Istnieje możliwość ustalenia wysokości wynagrodzenie w systemie ryczałtowym lub godzinowym, które będzie uzależnione od poświęconego czasu pracy Kancelarii na wykonanie danego zadania, którego długości nie można z góry oszacować.

Aby dowiedzieć się ile może kosztować prowadzenie danej sprawy, proszę kontaktować się z Sekretariatem naszej Kancelarii, telefonicznie względnie e-mailowo lub bezpośrednio z prawnikiem.

Pro bono

"Program bezpłatnych porad prawnych"

Dla osób niezamożnych, po wcześniejszym umówieniu porady prawne udzielane są bezpłatnie, w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 10 do 13.

W sprawach, które zostaną nam przekazane do prowadzenia - koszty związane z poradą prawną zostają zaliczone na poczet umówionego wynagrodzenia.

W celu umówienia wizyty:

+48 91 820 51 57

+48 602 100 679

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania i potrzebują porady prawnej, prosimy o kontakt z nami w celu umówienia wizyty.

Skontaktuj się z nami