Wysokość honorarium za prowadzenie sprawy jest każdorazowo ustalana indywidualnie z Klientem.

Istnieje możliwość ustalenia wysokości wynagrodzenie w systemie ryczałtowym lub godzinowym, które będzie uzależnione od poświęconego czasu pracy Kancelarii na wykonanie danego zadania, którego długości nie można z góry oszacować.

Aby dowiedzieć się ile może kosztować prowadzenie danej sprawy, proszę kontaktować się z sekretariatem naszej Kancelarii, telefonicznie względnie e-mailowo, przez Messenger lub bezpośrednio z adwokatem – 91 820 51 57, 608 622 488. Staramy się zawsze jasno określić zasady współpracy. Przeciętny koszt porady prawnej, konsultacji prawnej to kwota od 200 zł do 400 zł brutto (z podatkiem VAT). Możecie Państwo zapłacić gotówką, kartą płatniczą, a także przelewem. Może się zdarzyć tak, że porada będzie kosztowała mniej, a kiedy podczas spotkania napiszemy Państwu pismo, odwołanie, odrobinę więcej. Postaramy się możliwie efektywnie wykorzystać spotkanie z Państwem.

Z obserwacji zapytań w Naszej Kancelarii Adwokackiej pojawiają się zagadnienia – takie jak: wynajęcie adwokata cennik, ile kosztuje wynajęcie adwokata ? Odpowiedź, to zależy od sprawy, wartości przedmiotu sprawy, wagi sprawy, prognozowanego czasu pracy. Zazwyczaj są to kwoty od kilku tysięcy złotych, za obsługę sprawy na danym jej etapie (np. do wydania pierwszego wyroku, na etapie postępowania prokuratorskiego). Posługujmy się posiłkowo https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000265/O/D20180265.pdf

Aby praca adwokata szczecin miała sens, koszty efektywnej średni godziny pracy winien oscylować wokół kwoty 200 – 300 zł netto za godzinę pracy Kancelarii. Wtedy adwokat jest w stanie zapewnić odpowiedni „serwis”, zaangażowanie, bycie do dyspozycji swojego Klienta. Proszę mieć świadomość, że prosta z pozoru sprawa o alimenty, o kontakty, czy o rozwód może trwać od kilku miesięcy do kilku lat. Można w niej wymienić kilka, kilkanaście, a niekiedy kilkadziesiąt pism, odbyć kilkadziesiąt spotkań, rozmów telefonicznych, kilka kilkanaście rozpraw. Kiedy adwokat weźmie za taką sprawę dwa, trzy tysiące, nie będzie w stanie być dla Państwa dostępny. Często Klienci przychodzą i narzekają, że dany adwokat nie odbiera telefonów, trudno jest się z nim skontaktować. Dlaczego ? Bo źle wycenił daną sprawę. Jesteśmy dla Państwa. Wolimy mieć mniej spraw, dobrze wycenionych, aniżeli więcej, na które nie będziemy mieli czasu. To najczęstszy „grzech adwokacki”. Warto o tym pamiętać i przy zleceniu sprawy szczerze o tym porozmawiać.

Ile bierze adwokat za reprezentowanie w sądzie?
Zależy czy mamy do czynienia ze sprawą cywilną, karną, administracyjną. Wynagrodzenie może mieć charakter ryczałtowy, godzinowy, uzależniony od wyniku, osiągniętych celów. Ile bierze adwokat za sprawę o odszkodowanie ? Może uzależnić większość wynagrodzenia od wygranej kwoty. Wówczas koszt pomocy prawnej, to od kilku do nawet kilkudziesięciu procent, w zależności od kwoty (im wyższa kwota tym procent niższy), od czasu potrzebnego na doprowadzenie do zakończenia sprawy (inaczej, mniej jak szybka ugoda, więcej jak kilka lat postępowania w sądzie). W Naszej Kancelarii, jest to średnio od 10 do 20 % od kwoty wygranej.

Ile kosztuje wynajęcie adwokata w sprawie karnej?
To też zależy, czy sprawa ma charakter sprawy aresztowej, o jazdę po alkohol, czy sprawy o zabójstwo, czy poważne przestępstwo gospodarcze, w postaci np. zarzutu wyłudzenia kilkuset milionów podatku VAT, czy inne poważne przestępstwo.

Zawsze warto przyjść i porozmawiać, wymienić się oczekiwaniami. Zapytać. Często, odnosimy wrażenie, że proponowane przez Nas stawki są niewygórowane. Staramy się proponować stawki rynkowe. Pracujemy zespołowo. Jesteśmy zdolni do obsługi dużej ilości spraw, i staramy się do kwestii wynagrodzenia podchodzić rozsądnie, proponować stawki adekwatne do charakteru sprawy, potrzebnego zaangażowania, osiąganych celów, sukcesów. Jeśli jest to potrzebne, rozkładamy wynagrodzenie na rozsądne raty.

Przeciętny koszt konsultacji prawnej to 200 do 400 zł..
Obsługa prawna nieskomplikowanej sprawy karnej, to kwota w przedziale od 4.000 zł do 6000 zł, z zastrzeżeniem, że jak pracy będzie znacznie więcej jak np. 20 / 30 godzin, to dalej, po wykazaniu z czego to wynika, uprzedzeniu Klienta i wyrażeniu przez niego zgody, wedle faktycznego nakładu czasu pracy Kancelarii Adwokackiej, wedle faktycznie poświęconego czasu pracy.

Ile kosztuje wynajęcie adwokata w sprawie cywilnej?
Nawiązując do powyższej wypowiedzi – po pierwsze poglądowo, w zależności od wartości przedmiotu sprawy, stopnia jej skomplikowania, poglądowo odnosimy się do stawek z rozporządzenia gdzie, stawki minimalne w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, to poglądowo, powyżej 5000 zł wartości przedmiotu sprawy do 10 000 zł ? 1800 zł wynagrodzenia dla adwokata, powyżej 10 000 zł do 50 000 zł ? 3600 zł wynagrodzenia dla adwokata, powyżej 50 000 zł do 200 000 zł ? 5400 zł wynagrodzenie dla adwokata, powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł ? 10 800 zł wynagrodzenia dla adwokata, plus np. premia od kwoty wygranej, np. 10, 15, 20 % od wygranej kwoty. Tyle przeciętnie adwokat z Naszej Kancelarii bierze za reprezentowanie w sądzie Klienta. Staramy się pomagać. Jak Klienta nie stać na wynajęcie adwokata z wyboru pomagamy w napisaniu pisma o wyznaczenie adwokata z urzędu. Podpowiadamy. Napiszemy pismo w Państwa imieniu. Staramy się pomóc.

Kiedy płaci się adwokatowi za sprawę – to również kwestia umowna. Dla adwokata „im szybciej tym lepiej”, bo adwokat ma komfort pracy, obsługi danej sprawy. W Naszej Kancelarii staramy się to ustalać indywidualnie z Klientem, wedle zasady przy zleceniu sprawy, lub ustalonym terminie co najmniej połowa bazowego wynagrodzenia, zaś reszta, w ustalonych z Klientem terminach.

Faktura - Klient Kancelarii jeśli chce otrzymać tzw. fakturę imienną, czyli fakturę na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności, to na zgłoszenie tego ma maksymalnie 3 miesiące. Po tym terminie wystawienie FV będzie niemożliwe. Wszystkie kwoty wpłacane na konto Kancelarii Adwokackiej są nabijane na kasę. Jeśli Klient prowadzi działalność gospodarczą, wolę otrzymania FV musi zgłosić przed nabiciem kwoty na kasę. Po tym terminie będzie to niemożliwe.

W razie pytań, lub wątpliwości, prosimy śmiało korzystać z kontaktu z Naszą Kancelarią Adwokacką Tumielewicz, można śmiało, nawet anonimowo, poprosić o wycenę sprawy za pośrednictwem Naszej strony internetowej lub przez komunikator Messenger.

Zgodnie ze Zbiorem Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeksu Etyki Adwokackiej) w sprawach finansowych obowiązuje adwokata w stosunku do Klienta szczególna skrupulatność. Adwokat ma obowiązek poinformować klienta o wysokości honorarium lub o sposobie jego wyliczenia (np. na podstawie czasu pracy). Tak staramy się postępować.

 

Pro bono

"Program bezpłatnych porad prawnych"

Dla osób niezamożnych, po wcześniejszym umówieniu porady prawne udzielane są bezpłatnie, w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 10 do 13.

W sprawach, które zostaną nam przekazane do prowadzenia - koszty związane z poradą prawną zostają zaliczone na poczet umówionego wynagrodzenia.

W celu umówienia wizyty:

+48 91 820 51 57

+48 602 100 679

 

 

Uprzejmie informujemy, że w ramach realizacji projektu w nowopowstałym budynku (Grand Focus Szczecin) Zawiszy Office Center Sp. z o.o. w Szczecinie z siedzibą przy ul. Boh. Warszawy 93/5, 70 - 343 Szczecin, utworzyła Punkt Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego. Kancelaria Adwokacka Adwokat Krzysztof Tumielewicz zaprasza na cyklicznie bezpłatną pomoc prawną dla społeczności lokalnej w celu zapobiegania i zmniejszeniu skutków wykluczenia społecznego w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, w godzinach od 10 do 14, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu z Panią Aleksandrą Rębacz, telefony: 91 820 51 52, 602 - 100 - 679, 662 - 512 - 564. Nasza Kancelaria planuje zapewnić możliwość dostępu do wiedzy prawniczej bez konieczności ponoszenia przez te osoby wydatków. Poradnictwo prawne stanowić będzie dodatkowe źródło edukacji, wiedzy oraz rozwoju postaw obywatelskich w lokalnej społeczności. Poradnictwo prawne będzie miało na celu nie tylko działanie „objawowe” – reakcję na przedstawiony problem ale przede wszystkim edukację i podnoszenie świadomości prawnej osób zgłaszających się o pomoc. Spotkania z osobami zainteresowanymi będą odbywały się albo w w/w obiekcie, albo w siedzibie spółki w Szczecinie, przy al. Boh. Warszawy 93/5, raz w miesiącu, na czas 4 godzin w celu prowadzenia opisanego powyżej punktu poradnictwa prawnego.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania i potrzebują porady prawnej, prosimy o kontakt z nami w celu umówienia wizyty.

Skontaktuj się z nami