W naszej Kancelarii wspieramy
młodych i zdolnych adeptów prawa

Stale współpracujemy ze studentami prawa oraz aplikantami adwokackimi i radcowskimi, którzy w czasie praktyki mają możliwość zapoznania się ze sprawami z niemalże wszystkich dziedzin prawa, poczynając przez sprawy cywilne, karne, administracyjne, gospodarcze, rodzinne, itd.

Poznaj naszych prawników:

adwokat Krzysztof Tumielewicz
adwokat Krzysztof Tumielewicz

Krzysztof Tumielewicz

adwokat

Adwokat Szczecin od 2009 r. Od 2005 r. Członek Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Wcześniej, absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego – Wydziału Prawa 2000/2005. W tzw. międzyczasie staż w Kancelarii Prezydenta RP 2004, Prokuraturze Rejonowej w Szczecinie / 2006, Sądzie Okręgowym w Szczecinie, Asystent sędziego w Wydziale Karnym Odwoławczym w latach 2005/2006.

Aplikacja Adwokacka w Szczecińskiej Izbie Adwokackiej, ukończona złożeniem egzaminu adwokackiego z wynikiem bardzo dobrym w 2006/2009.

Od roku 2010 r. adwokat w Szczecinie, własna Kancelarię Adwokacka, która na przestrzeni kilkunastu lat funkcjonowania na rynku, rozrosła się do obecnie zespołu kilkunastu zawodowych prawników współpracujących w ramach jednej firmy prawniczej w ramach siedziby głównej w Szczecinie, w tym adwokatów, aplikantów adwokackich i radcowskich, pracujących w ramach jednego zespołu. Wszyscy prawnicy Kancelarii Adwokackiej Tumielewicz Szczecin, to osoby zaczynające swoją przygodę z Kancelarią Adwokacką Tumielewicz od czasu studiów prawniczych, przez aplikacje adwokacką, aplikacje radcowską do własnej praktyki adwokackiej. Pod patronatem adwokata Krzysztofa Tumielewicza aplikacje adwokacką z powodzeniem ukończyło już 8 adwokatów, zdając z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki, a w części z wyróżnieniem.      

Adwokat Krzysztof Tumielewicz specjalizuje się w prawie karnym, karnym skarbowym, prawie karnym gospodarczym (https://adwokat-tumielewicz.pl/specjalizacje/2-prawo-karneprawo-karne-gospodarcze ). Posiada doświadczenie w bardzo skomplikowanych sprawach karnych, w tym tzw. karuzelach VAT, sprawach akcyzowych, narkotykowych, oszustwach gospodarczych .. Legitymując się w tym przedmiocie dużym doświadczeniem - odsyłamy w tym zakresie do działu referencje, doświadczenie. W tym obsługa prawna podmiotów gospodarczych, w szczególności w branży budowalnej, handlowej, hotelarskiej, gastronomicznej. Procesy gospodarcze, procesy odszkodowawcze. 

Jako zespół, preferujemy prawo cywilne, prawo karne, prawo karne gospodarcze, w tym karnoskarbowe, a także sprawy odszkodowawcze, w tym błędy medyczne, odszkodowania za śmierć osoby najbliższej. Specjalizujemy się w obsłudze prawnej skomplikowanych inwestycji budowlanych, w tym hotelowych, gastronomicznych, apartamentowych, handlowych. Posiadamy doświadczenie w organizowaniu procesów budowlanych, od nabycia nieruchomości, przez kompleksową obsługę prawną, całego procesu budowalnego, wsparcie w zakresie finansowania, komercjalizacji, odbiorów.  

Adwokat Krzysztof Tumielewicz został wybrany przez Zgromadzenie Szczecińskiej Izby Adwokackiej Sędzią Sądu Dyscyplinarnego na kadencję 2016-2020, a następnie kadencje 2020-2024, a ponadto, jest członkiem Zespołu ds. Ochrony Tajemnicy Adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Szczecinie -  https://izba-adwokacka.szczecin.pl/tajemnica-adwokacka/#zespol

  

Dyplom złożenia egzaminu adwokackiego

adwokat Maria Tumielewicz
adwokat Maria Tumielewicz

Maria Tumielewicz

adwokat

Adwokat. Członek Szczecińskiej Izby Adwokackiej.

Ukończyłam w 2009 r. studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Odbywając trzyletnią aplikację adwokacką pod patronatem adwokatów: Dariusza Jana Babskiego, Marka Baranowicza, Jerzego Konwisarza, zdobyłam wszechstronne doświadczenie zawodowe.

W 2013 r. zdałam z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki. Obecnie członek zespołu Kancelarii Adwokackiej Tumielewicz. Specjalizuje się w sprawach cywilnych, sprawach gospodarczych, a także działowych, w tym w podziałach majątku, działach spadku. Z powołania mediator, obrońca w bardzo poażnych sprawach karnych. Z sukcesami prowadzi mediacje cywilne, i gospodarcze. Do powierzanych zadań podchodzi z pełnym zaangażowaniem.    

adwokat Ewa Biernacka-Buksza
adwokat Ewa Biernacka-Buksza

Ewa Biernacka-Buksza

adwokat

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego - Wydziału Prawa. Adwokat w Szczecińskiej Izbie Adwokackiej. Specjalizuje się w sprawach gospodarczych, prawie handlowym, obsłudze spółek, przekształceniach, połączeniach podmiotów prawa handlowego. Posiada również na swoim koncie wiele ciekawych obron w sprawach karnych. Ogromne doświadczenie w obsłudze prawnej inwestycji. Razem z adwokatem Krzysztofem Tumielewiczem prowadzi stałe obsługi prawne inwestorów prowadzących największe inwestycje w regionie. Profesjonalista.  

adwokat Alicja Krzyśko-Makulska
adwokat Alicja Krzyśko-Makulska

Alicja Krzyśko-Makulska

adwokat

Adwokat Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Prawa i Administracji. Odbywała aplikację adwokacką pod patronatem adwokata Krzysztofa Tumielewicza. Współpraca z Kancelaria Adwokacka Tumielewicz już od czasu studiów prawniczych. Adwokat od 2018 r. Kierownik zespołu Kancelarii Adwokackiej Tumielewicz. Świetny organizator. Zaangażowany adwokat.

Specjalizuje się w sprawach rodzinnych, sprawach o rozwód, alimenty, podział majątku, w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej, konwencji haskiej. Posiada doświadczenie w sprawach rozwodowych, podziałowych, rozliczeniach konkubinatu. Z racji specjalizacji Kancelarii Adwokackiej Tumielewicz, miała także okazje występować w bardzo poważnych sprawach karnych. Posiada doświadczenie w sprawach o separacje i sprawach rozwodowych, z orzekaniem o winie lub bez, sprawy związane z podziałem majątku między małżonkami, w ramach ugody, mediacji, lub postępowania działowego, sprawy o alimenty, sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej i opieki nad dziećmi, sprawy mające na celu ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa. 

 

adwokat Marta Kowalińska (dawniej Witkowska)
adwokat Marta Kowalińska (dawniej Witkowska)

Marta Kowalińska (dawniej Witkowska)

adwokat

Adwokat Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Współpracuje z adwokatem Krzysztofem Tumielewiczem „od zawsze”. Tytan pracy. Dostępna dla Klientów Kancelarii niemalże całodobowo. Prawnik z powołania, o ogromnej wrażliwości i empatii. Świetny logistyk, z doskonałym „wyczuciem adwokackim”. Specjalizuje się w prawie karnym, w tym obronach w bardzo poważnych sprawach karnych, w tym tzw. sprawach vatowskich, sprawach akcyzowych, sprawach karnych gospodarczych, w szeroko rozumianej przestępczości zorganizowanej. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu prawa medycznego. Specjalizuje się w sprawach medycznych, odszkodowawczych, w sprawach tzw. błędów medycznych. Podejmuje się profesjonalnej reprezentacji klientów Naszej Kancelarii Adwokackich w sądzie lub przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Zna prawa i obowiązki stron oraz wie w jaki sposób powinno przebiegać postępowanie w sprawach z zakresu błędów medycznych. 

adwokat Konrad Rydzewski
adwokat Konrad Rydzewski

Konrad Rydzewski

adwokat

Adwokat Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Prawa i Administracji. Wchodzi w skład zespołu Kancelarii Adwokackiej Tumielewicz. Współpracuje z adwokatem Krzysztofem Tumielewiczem od 2013 roku. Posiada ogromne doświadczenie z zakresu spraw odszkodowawczych, w szczególności dotyczących szkód komunikacyjnych, postępowań odszkodowawczych związanych z polis OC i AC, w sprawach egzekucyjnych, sprawach gospodarczych, w tym związanych z niewykonaniem, bądź niewłaściwym wykonaniem umów, a także mając na względzie DNA Kancelarii Adwokackiej, prawem karnych, karnym gospodarczym. Specjalizuje się w sprawach związanych z wypadkami komunikacyjnymi, zatrzymaniem prawa jazdy.


Biegle włada językiem angielskim prawniczym, posiada certyfikat TOLES na poziomie Higher.

 

adwokat Sandra Wylegała
adwokat Sandra Wylegała

Sandra Wylegała

adwokat

Adwokat Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Z Kancelarią Adwokacką Tumielewicz związana od początku studiów prawniczych. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, rozwodach, sprawach działowych, rozliczeniach konkubinatu, prawie cywilnym. Zdobyła doświadczenie, które pozwala przeprowadzić Państwa przez rozpad małżeństwa, podział majątku pomiędzy współmałżonkami, dochodzenie alimentów czy ograniczenie władzy rodzicielskiej. Profesjonalista. W ramach Kancelarii Adwokackiej Tumielewicz, zajmuje się między innymi: rozwodami, procesami o separację, procesami o ustalenie kontaktów, wnioskami o ustalenie, podwyższenie lub obniżenie alimentów, postępowaniami związanymi z ograniczeniem władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, ustaleniem rodziny zastępczej dla dziecka, adopcją, podziałem majątku byłych współmałżonków.

radca prawny Martyna Mordas
radca prawny Martyna Mordas

Martyna Mordas

radca prawny

Radca prawny Martyna Mordas.

Odbywa Aplikacje Radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. Współpracuje z adwokatem Krzysztofem Tumielewiczem od momentu rozpoczęcia aplikacji radcowskiej do chwili obecnej. Jej Patronem był współpracujący z Kancelaria Adwokacka Tumielewicz - radca prawny Jakub Węglewski. Mecenas Martyna Mordas jest absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego Wydziału Prawa. Specjalizuje się w prawie pracy (prawo pracy), prawie cywilnym, prawie gospodarczym, obsługach prawnych firm. Posiada między innymi dośwaidczenie w sprawach z zakresu prawa rzeczowego, rozliczenia konkubinatu, zniesienia współwłasności, postępowania administracyjnego i egzekucji.

Biegle włada językiem angielskim.

adwokat Agnieszka Zabłocka
adwokat Agnieszka Zabłocka

Agnieszka Zabłocka

adwokat

Adwokat Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Aplikacja adwokacka pod patronatem adwokata Krzysztofa Tumielewicza. Specjalizuje się w sprawach cywilnych, w postępowaniu administracyjnym. Kieruje działem prawa budowlanego, prawa administracyjnego. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej firm budowlanych oraz świadczeniu pomocy prawnej osobom fizycznym w procesach przeciwko deweloperom, wykonawcom, podwykonawcom. Prowadzi spory sądowe wynikające z umów o roboty budowlane, umów o dzieło. W ramach pracy w Kancelarii Adwokackiej Tumielewicz poznała specyfikę funkcjonowania firm budowlanych i towarzyszące im ryzyka. Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej nie tylko wykonawców oraz podwykonawców, lecz także inwestorów. Dodatkowo razem z zespołem Kancelarii Adwokackiej Tumielewicz, zapewnia obsługę  w procesie budowlanym, w tym w przedmiocie opiniowania umów o roboty budowlane, dochodzenie przed sądem należności wynikających z umowy o roboty budowlane, umowy o dzieło. 

aplikant adwokacki Ilona Pawlikowska
aplikant adwokacki Ilona Pawlikowska

Ilona Pawlikowska

aplikant adwokacki

Aplikantka adwokacka Szczecińskiej Izby Adwokackiej, która aplikację odbywa pod patronatem adwokata Krzysztofa Tumielewicza. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, coroczna stypendystka naukowa. W kręgu jej zainteresowań pozostają głównie sprawy z zakresu prawa rodzinnego (rozwód, podział majątku,władza rodzicielska, kontakty z dziećmi), prawa karnego (stosowanie procedury karnej w związku z występowaniem przemocy w rodzinie, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwa przeciwko mieniu, a także sprawy karne gospodarcze) oraz szeroko rozumianego prawa cywilnego (sprawy o zapłatę,o dział spadku, o zasiedzenie). Pracowita, zaangażowana. Prezentuje bardzo profesjonalne podejście do spraw którymi się opiekuje pod nadzorem adwokata Krzysztofa Tumielewicza. 

aplikant adwokacki Aleksandra Borowy
aplikant adwokacki Aleksandra Borowy

Aleksandra Borowy

aplikant adwokacki

Aplikant adwokacki Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Współpracuje z Kancelarią Adwokacką Tumielewicz od czasu studiów prawniczych. Aplikacje adwokacką odbywa pod Patronatem adwokata Krzysztofa Tumielewicza. W ramach pracy w Kancelarii Adwokackiej ma możliwość zdobywania doświadczenia w obsłudze prawnej między innymi spraw karnych, spraw karnych gospodarczych, spraw cywilnych, spraw gospodarczych, spraw o rozwód, czy podział majątku. Z racji obsługi prawnej Klientów Naszej Kancelarii miała okazje pomagać przy egzekucji kontaktów, sprawach w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej, zmiany wyroków rozwodowych, podwyższenia, obniżenia alimentów. Aplikant adwokacki Aleksandra Borowy, interesuje się ponadto prawem medycznym, błędami w sztuce lekarskiej, pomocą prawną dla pacjentów. Od lipca 2022 r. będzie miała uprawnienia do wsytępowania przed Sądami, w tym Sądami Rejonowymi, Sądami Okręgowymi, a także Sądami Apelacyjnymi. Bardzo dobre pióro. W czasie wolnym sport. 

 

asystent adwokata Aleksandra Rębacz
asystent adwokata Aleksandra Rębacz

Aleksandra Rębacz

asystent adwokata

Student IV Roku Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego. Współpracuje z Kancelaria Adwokacka Tumielewicz już od 2 lat. Interesuje się prawem cywilnym, gospodarczym. Człowiek od "zadań specjalnych".  Przygotowuje aktualne orzecznictwo w analizowanych przez Kancelarię sprawach cywilnych, karnych, administracyjnych. Pani Aleksandra Rębacz dała się poznać jako osoba zaangażowana, gotowa podjąć się niemalże „każdego wyzwania”. Przygotowuje się do egzaminu na aplikacje adwokacką, którą chce odbywać pod patronatem adwokata Krzysztofa Tumielewicza.

asystent adwokata Michał Rudzki
asystent adwokata Michał Rudzki

Michał Rudzki

asystent adwokata

Michał Jakub Rudzki, obecnie: Legal Intern w Allen & Overy. Wcześniej Kancelaria Adwokacka Tumielewicz. Student V roku prawa. Lingwista. Biegle włada kilkoma językami obcymi. Osoba wielu talentów, nie tylko prawniczych. Bardzo sprawnie porusza się w branży IT. Obecnie, zewnętrzny doradca Kancelarii Adwokackiej Tumielewicz. 

prawnik Dominika Tumielewicz
prawnik Dominika Tumielewicz

Dominika Tumielewicz

prawnik

Absolwent wydziału prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz w Poznaniu. Interesuje się prawem gospodarczym, cywilnym, obrotem nieruchomościami. Posiada doświadczenie w pracy w Kancelarii Notarialnej. Obecnie współpracuje z Kancelarią, w zakresie współpracy z Klientami biznesowymi, sieciami handlowymi wielkopowierzchniowymi, w tym między innymi w zakresie komercjalizacji nieruchomości handlowych, obsługi prawków handlowych. Doradca. Biegle włada językiem angielskim i francuskim. 

sekretarz kancelarii Agnieszka Budzińska
sekretarz kancelarii Agnieszka Budzińska

Agnieszka Budzińska

sekretarz kancelarii

Obsługę biurową Kancelarii Adwokackiej Tumielewicz prowadzi Agnieszka Budzińska. W Kancelarii zajmuje się sprawami administracyjnymi. Odpowiedzialna jest za czynności związane z pocztą, właściwym obiegiem korespondencji, obsługą Klienta. Do jej obowiązków należą także wystawianie faktur, przygotowywanie przelewów, potwierdzanie i uzgadnianie sald z Klientami.  

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania i potrzebują porady prawnej, prosimy o kontakt z nami w celu umówienia wizyty.

Skontaktuj się z nami