W naszej Kancelarii wspieramy
młodych i zdolnych adeptów prawa

Stale współpracujemy ze studentami prawa oraz aplikantami adwokackimi i radcowskimi, którzy w czasie praktyki mają możliwość zapoznania się ze sprawami z niemalże wszystkich dziedzin prawa, poczynając przez sprawy cywilne, karne, administracyjne, gospodarcze, rodzinne, itd.

Poznaj naszych prawników:

adwokat Krzysztof Tumielewicz
adwokat Krzysztof Tumielewicz

Krzysztof Tumielewicz

adwokat

Jestem adwokatem od 2009 r. Członkiem Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Wcześniej, absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego – Wydziału Prawa 2000/2005. W tzw. międzyczasie odbyłem między innymi staż w Kancelarii Prezydenta RP 2004, Prokuraturze Rejonowej w Szczecinie / 2006, Sądzie Okręgowym. Pracowałem również jako asystent sędziego w Wydziale Karnym Odwoławczym 2005/2006.

Aplikacje Adwokacką ukończyłem złożeniem egzaminu adwokackiego z wynikiem bardzo dobrym 2006/2009.

Od roku 2010 r. prowadzę własną Kancelarię Adwokacką. W skład obecnie dziewięcioosobowego zespołu prowadzonej przeze mne Kancelarii Adwokackiej wchodzą między innymi: adwokaci, aplikanci adwokaccy, a także absolwenci i studenci wydziału prawa. Prowadzimy stałą obsługę prawną zarówno podmiotów gospodarczych, jak również Klientów indywidualnych.

Preferujemy prawo cywilne, karne, w tym karnoskarbowe, a także prawo gospodarcze, rodzinne, i odszkodowania.

Zostałem wybrany przez Zgromadzenie Szczecińskiej Izby Adwokackiej Sędzią Sądu Dyscyplinarnego na kadencję 2016-2020.

Dyplom złożenia egzaminu adwokackiego

adwokat Maria Tumielewicz
adwokat Maria Tumielewicz

Maria Tumielewicz

adwokat

Członek Szczecińskiej Izby Adwokackiej.

Ukończyłam w 2009 r. studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Odbywając trzyletnią aplikację adwokacką pod patronatem adwokatów: Dariusza Jana Babskiego, Marka Baranowicza oraz Jerzego Konwisarza, zdobyłam wszechstronne doświadczenie zawodowe.

W 2013 r. zdałam z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki.

adwokat Ewa Biernacka-Buksza
adwokat Ewa Biernacka-Buksza

Ewa Biernacka-Buksza

adwokat

 • +48 602 100 679
 • biernacka@kairp.pl

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego - Wydziału Prawa. Aplikant Adwokacki w Szczecińskiej Izbie Adwokackiej. Posiada uprawnienia do występowania przed sądami rejonowymi, okręgowymi i apelacyjnymi. Biegle posługuje się językiem angielskim.

adwokat Alicja Krzyśko-Makulska
adwokat Alicja Krzyśko-Makulska

Alicja Krzyśko-Makulska

adwokat

 • +48 602 100 679
 • krzysko@kairp.pl

Adwokat Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Prawa i Administracji. Odbywała aplikację adwokacką pod patronatem adwokata Krzysztofa Tumielewicza. Interesuje się prawem karnym, rodzinnym i medycznym. W 2018 roku zdała egzamin adwokacki.

adwokat Konrad Rydzewski
adwokat Konrad Rydzewski

Konrad Rydzewski

adwokat

 • +48 602 100 679
 • rydzewski@kairp.pl

Adwokat Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Prawa i Administracji. Współpracuje z adwokatem Krzysztofem Tumielewiczem od 2013 roku. Posiada bogate doświadczenie z zakresu spraw odszkodowawczych, w szczególności dotyczących szkód komunikacyjnych z polis OC i AC, w sprawach egzekucyjnych, gospodarczych związanych z niewykonaniem bądź niewłaściwym wykonaniem umów oraz karnych, w tym związanych z wypadkami oraz zatrzymaniem prawa jazdy. Biegle włada językiem angielskim prawniczym, posiada certyfikat TOLES na poziomie Higher.

adwokat Marta Witkowska
adwokat Marta Witkowska

Marta Witkowska

adwokat

 • +48 602 100 679
 • witkowska@kairp.pl

Adwokat Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Współpracuje z adwokatem Krzysztofem Tumielewiczem.

adwokat Sandra Wylegała
adwokat Sandra Wylegała

Sandra Wylegała

adwokat

 • +48 602 100 679
 • wylegala@kairp.pl

Adwokat Szczecińskiej Izby Adwokackiej.

adwokat Agnieszka Zabłocka
adwokat Agnieszka Zabłocka

Agnieszka Zabłocka

adwokat

 • +48 602 100 679
 • zablocka@kairp.pl

Adwokat Szczecińskiej Izby Adwokackiej

aplikant radcowski Martyna Mordas
aplikant radcowski Martyna Mordas

Martyna Mordas

aplikant radcowski

Aplikant Radcowski Martyna Mordas. Odbywa Aplikacje Radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. Współpracuje z adwokatem Krzysztofem Tumielewiczem. Jest Absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego Wydziału Prawa. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie gospodarczym. Posiada między innymi dośwaidczenie w sprawach z zakresu prawa rzeczowego, rozliczenia konkubinatu, zniesienia współwłasności, postępowania administracyjnego i egzekucji. Biegle włada językiem angielskim.

aplikant adwokacki Ilona Pawlikowska
aplikant adwokacki Ilona Pawlikowska

Ilona Pawlikowska

aplikant adwokacki

Aplikantka adwokacka Szczecińskiej Izby Adwokackiej, która aplikację odbywa pod patronatem adwokata Krzysztofa Tumielewicza. Absolwentka  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, coroczna stypendystka naukowa. W kręgu jej zainteresowań pozostają głównie sprawy z zakresu prawa rodzinnego (rozwód, podział majątku,władza rodzicielska, kontakty z dziećmi), karnego (przestępstwo niealimentacji, stosowanie procedury karnej w związku z występowaniem przemocy w rodzinie, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwa przeciwko mieniu) oraz szeroko rozumianego prawa cywilnego (sprawy o zapłatę,o dział spadku, o zasiedzenie).

prawnik Aleksandra Borowy
prawnik Aleksandra Borowy

Aleksandra Borowy

prawnik

Student V roku prawa na Uniwerystecie Szczecińskim (ostatni semetsr). Zatrudniona w Kancelaria Adwokacka Tumielewicz. Interesuje się prawem cywilnym, rodzinnym i gospodarczym.

asystent adwokata Aleksandra Rębacz
asystent adwokata Aleksandra Rębacz

Aleksandra Rębacz

asystent adwokata

Student Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego. Współpracuje z Kancelaria Adwokacka Tumielewicz. Interesuje się prawem cywilnym, gospodarczym. 

asystent adwokata Michał Rudzki
asystent adwokata Michał Rudzki

Michał Rudzki

asystent adwokata

prawnik Dominika Tumielewicz
prawnik Dominika Tumielewicz

Dominika Tumielewicz

prawnik

Absolwent wydziału prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz w Poznaniu. Interesuje się prawem gospodarczym, cywilnym, obrotem nieruchomościami. Posiada doświadczenie w pracy w Kancelarii Notarialnej. Obecnie współpracuje z Kancelarią, w zakresie współpracy z Klientami biznesowymi, sieciami handlowymi wielkopowierzchniowymi, w tym między innymi w zakresie komercjalizacji nieruchomości handlowych. Biegle włada językiem angielskim i francuskim.

sekretarz kancelarii Agnieszka Budzyńska
sekretarz kancelarii Agnieszka Budzyńska

Agnieszka Budzyńska

sekretarz kancelarii

Obsługę biurową kancelarii adwokackiej prowadzi Agnieszka Budzyńska

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania i potrzebują porady prawnej, prosimy o kontakt z nami w celu umówienia wizyty.

Skontaktuj się z nami