wróć do aktualności

Uniewinnienie w sprawie - małżonka osoby fizycznej w sprawie, gdzie próbowano przypisać odpowiedzialność na gruncie Kodeksu karnego skarbowego (art. 9 KKS)

W dniu dzisiejszym Sąd Rejonowy uniewinnił byłego małżonka osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – któremu Rzecznicy oskarżenia (Prokuratura i Przedstawiciele Urzędu Skarbowego) próbowali – na podstawie art. 9 § 3 Kodeksu karnego skarbowego przypisać odpowiedzialność karną, a przede wszystkim umożliwić dochodzenie (regres) wszystkich należność, do jakich zapłaty został zobowiązany były mąż Klientki naszej Kancelarii.

Zgodnie z treścią powołanego przepisy za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada, jak sprawca, także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. Na kanwie tego przepisu, doszło do oskarżenia byłej żony podatnika, o to, że miała faktycznie zajmować się prowadzeniem księgowości swojego męża, w sytuacji, gdy osoba, ta jedynie pomagała w zakresie czynności czysto technicznych. Na podstawie zeznań byłego męża, obecnie już skonfliktowanego, doszło do postawienia w stan oskarżenia byłej żony.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania i potrzebują porady prawnej, prosimy o kontakt z nami w celu umówienia wizyty.

Skontaktuj się z nami