wróć do zespołu

aplikant adwokacki
Ilona Pawlikowska

Aplikant adwokacki Szczecińskiej Izby Adwokackiej.

aplikant adwokacki Ilona Pawlikowska

Aplikantka adwokacka Szczecińskiej Izby Adwokackiej, która aplikację odbywa pod patronatem adwokata Krzysztofa Tumielewicza. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, coroczna stypendystka naukowa. W kręgu jej zainteresowań pozostają głównie sprawy z zakresu prawa rodzinnego (rozwód, podział majątku,władza rodzicielska, kontakty z dziećmi), prawa karnego (stosowanie procedury karnej w związku z występowaniem przemocy w rodzinie, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwa przeciwko mieniu, a także sprawy karne gospodarcze) oraz szeroko rozumianego prawa cywilnego (sprawy o zapłatę,o dział spadku, o zasiedzenie). Pracowita, zaangażowana. Prezentuje bardzo profesjonalne podejście do spraw którymi się opiekuje pod nadzorem adwokata Krzysztofa Tumielewicza. 

 

aplikant adwokacki Ilona Pawlikowska na blogu:

Krzysztof Tumielewicz

Sprawy karne, sprawy karne skarbowe

Krzysztof Tumielewicz
adwokat

Sprawy z zakresu prawa karnego i wykroczeń obrony w postępowaniach przygotowawczych, sądowych, w tym na etapie postępowania odwoławczego, zarówno przed sądami okręgowymi, apelacyjnymi, a także Sądem Najwyższym; obrony w sprawach dotyczących przestępstw dotyczących żołnierzy (część wojskowa Kodeksu Karnego) pomoc osobom zatrzymanym, tymczasowo aresztowanym (tzw. sprawy aresztowe), skazanym odbywającym kary pozbawienia (...) czytaj więcej

Krzysztof Tumielewicz

Dochodzenie odszkodowań, odszkodowania

Krzysztof Tumielewicz
adwokat

Odszkodowania / sprawy odszkodowawcze. Szkody osobowe, rzeczowe, komunikacyjne, wypadki przy pracy. Nasza Kancelaria Adwokacka – prowadzi sprawy związane z dochodzeniem odszkodowań. Rekomendujemy powierzanie spraw odszkodowawczych Kancelariom Adwokackim – bezpośrednio Adwokatom, Radcom prawnym. Profesjonalnie działająca Kancelaria Adwokacka jest w stanie pomóc (bez pośredników) nie tylko (...) czytaj więcej

Krzysztof Tumielewicz

Zakres prowadzonych spraw odszkodowawczych

Krzysztof Tumielewicz
adwokat

Odszkodowania Kancelaria obsługuje kompleksowo sprawy odszkodowawcze, poczynając od etapu przedsądowego / przez postępowania sądowe / pozew o zapłatę odszkodowania / zadośćuczynienia / ustalenie prawa do renty / a także odpowiedzialności na przyszłość za powstałe szkody /  w tym: odszkodowania za szkody wyrządzone na osobie, wypadek komunikacyjny, błąd w sztuce lekarskiej, (...) czytaj więcej

Alicja Krzyśko

Umowa darowizny - czym jest i w jakiej formie się ją zawiera?

Alicja Krzyśko
adwokat

Umowa darowizny polega na zobowiązaniu się darczyńcy do jednostronnego, bezpłatnego świadczenia ze swojego majątku na rzecz drugiej osoby, zwanej obdarowanym. Jednocześnie na osobę obdarowaną nie jest nałożony obowiązek wzajemnego świadczenia na rzecz darczyćy. Zatem celem umowy darowizny jest wzbogacenie obdarowanego kosztem majątku darczyńcy. Umowa darowizny co do zasady powinna być (...) czytaj więcej

Alicja Krzyśko

Podział majątku wspólnego małżonków w sprawie o rozwód

Alicja Krzyśko
adwokat

Co do zasady małżonkowie mają dwie możliwości dokonania podziału majątku wspólnego. Mogą zrobić to albo po orzeczeniu pomiędzy nimi rozwodu, poprzez zainicjowanie odrębnego postępowania w przedmiocie podziału majątku wspólnego - co jest najczęstszą formą wybieraną przez byłych już małżonków, albo złożyć wniosek o podział majątku wspólnego już w pozwie o (...) czytaj więcej

Agnieszka Gziut

Zabezpieczenie kosztów utrzymania rodziny na czas trwania postępowania o rozwód

Agnieszka Gziut
adwokat

Celem zabezpieczenia na czas postępowania o rozwód jest zapewnienie środków materialnych umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie rodziny jako całości oraz zaspokojenie uzasadnionych potrzeb jej członków, przy zachowaniu zasady równej stopy życiowej.   Obowiązek alimentacyjny Powstaje przez zawarcie małżeństwa i gaśnie dopiero z chwilą jego ustania lub unieważnienia. Rozmiar obowiązku zależy od sił, (...) czytaj więcej

Krzysztof Tumielewicz

Zgłoszenie darowizny

Krzysztof Tumielewicz
adwokat

Zgłoszenie darowizny Dokonanie zgłoszenia darowizny w innej formie niż na dedykowanym formularzu nie może przesądzać o niespełnieniu warunków do uzyskania zwolnienia Tak Wojewódzki Sad Administracyjny w Warszawie w wyroku z 6 lipca 2016 r. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 6 lipca 2016 r., sygn. akt VIII SA/Wa (...) czytaj więcej

Agnieszka Gziut

Tymczasowe aresztowanie

Agnieszka Gziut
adwokat

Tymczasowe aresztowanie jest najsurowszym środkiem zapobiegawczym.   Wyróżniamy dwa rodzaje środków zapobiegawczych: 1. środki izolacyjne – tymczasowe aresztowanie, 2. środki nieizolacyjne – poręczenie majątkowe; poręczenie społeczne; poręczenie od tzw. osoby godnej zaufania; dozór policji; nakaz (...) czytaj więcej

Krzysztof Tumielewicz

Uniewinnienie w sprawie małżonka osoby fizycznej w sprawie, gdzie próbowano przypisać odpowiedzialność na gruncie Kodeksu (...)

Krzysztof Tumielewicz
adwokat

Uniewinnienie w sprawie – małżonka osoby fizycznej w sprawie, gdzie próbowano przypisać odpowiedzialność na gruncie Kodeksu karnego skarbowego (art. 9 KKS). Artykuł 9 Kodeksu Karnego określa tzw. formy zjawiskowe czynu karalnego. Sprawstwo indywidualne, współsprawstwo, sprawstwo kierownicze, tzw. sprawstwo poleceniowe. §  1. Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje (...) czytaj więcej

Konrad Rydzewski

Szkoda całkowita

Konrad Rydzewski
adwokat

Szkoda całokwita - czym jest i w jaki sposób jest ustalana W praktyce likwidacji szkód komunikacyjnych (szkód powstałych w wyniku np. wypadku dwóch samochodów) ubezpieczyciele wypracowali model tzw. szkody całkowitej. Ze szkodą całkowitą mamy do czynienia w sytuacji, kiedy w wyniku zdarzenia np. wypadku, szacowane koszty przywrócenia pojazdu do stanu (...) czytaj więcej

Agnieszka Gziut

NFZ ponownie przegrywa w sprawie przeciwko lekarzowi - o zapłatę odszkodowania

Agnieszka Gziut
adwokat

Sąd Okręgowy w Szczecinie wyrokiem z dnia 04 października 2016 r. oddalił apelację Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie o zapłatę przeciwko lekarzowi.  Narodowy Fundusz Zdrowia pozwał lekarza o zapłatę kwoty ponad 36.000 złotych wraz z odsetkami tytułem odszkodowania za wystawianie przez tego lekarza recept na leki refundowane, w okresie kiedy (...) czytaj więcej

Krzysztof Tumielewicz

Brutalne aresztowanie w Szczecinie - adwokat Krzysztof Tumielewicz dla superstacja.tv

Krzysztof Tumielewicz
adwokat

Szczecin: brutalne aresztowanie za nagrywanie policjantów Brutalna interwencja policji w Szczecinie skończyła się skandalem. Policjanci skuli kajdankami i aresztowali mężczyznę, który nagrywał nieprzepisowe parkowanie radiowozu. Funkcjonariusze twierdzą, że mężczyzna ich obrażał. Sprawę bada prokuratura, a Superstacja pyta, czy policja działała w ramach prawa http://www.superstacja.tv/wiadomosc/2016-10-20/szczecin-brutalne-aresztowanie-za-nagrywanie-policjantow/ czytaj więcej

Krzysztof Tumielewicz

Rodzina prosiła o pomoc, teraz oskarża o oszustwo - adwokat Krzysztof Tumielewicz dla superstacja.tv

Krzysztof Tumielewicz
adwokat

Dostali pomoc a teraz posądzają o oszustwo. Rodzina ze Szczecina zwróciła się do właściciela popularnego profilu na Facebooku z prośbą o wsparcie materialne od czytelników. Potem doszło do nieporozumienia i wzajemnych oskarżeń. http://www.superstacja.tv/wiadomosc/2016-09-30/wojna-o-130-zlotych-rodzina-prosila-o-pomoc-teraz-oskarza-o-oszustwo/?fb_comment_id=fbc_1084806458239176_1085790938140728_1085790938140728#f3ae1007add44b8 czytaj więcej

Alicja Krzyśko

Roszczenia matki dziecka pozamałżeńskiego

Alicja Krzyśko
adwokat

Problematykę roszczeń matki dziecka pozamałżeńkiego regulują przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a mianowicie art. 141 i 142 kro. Zgodnie z pierwszym przepisem, ojciec niebędący mężem matki obowiązany jest przyczynić się w rozmiarze odpowiadającym okolicznościom do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu. (...) czytaj więcej

Krzysztof Tumielewicz

Strzelanina w Jarszewie ? wizja lokalna

Krzysztof Tumielewicz
adwokat

Co się stało dwa lata temu na drodze Jarszewo- Kamień Pomorski? Wizja lokalna Moim celem nie było zabicie, a tylko nastraszenie przeciwników. Zdarzył się nieszczęśliwy wpadek, a jego głównym powodem był stan drogi. Była ona tak jak i dzisiaj, pełna dziur i wybojów. Kiedy jedzie się (...) czytaj więcej

Krzysztof Tumielewicz

900.000,00 zł odszkodowania za niesłuszny areszt

Krzysztof Tumielewicz
adwokat

900.000,00 ZŁ ODSZKODOWANIA / ZADOŚĆUCZYNIENIA ZA NIESŁUSZNE ARESZTOWANIE / POZBAWIENIE WOLNOŚCI Sąd Okręgowy w Szczecinie, w sprawie której Nasza Kancelaria reprezentowała pokrzywdzonych, przyznał od Skarbu Państwa na rzecz reprezentowanego przez naszą Kancelarię Klienta kwotę 900.000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych) zadośćuczynienia za doznaną krzywdę z tytułu niesłusznego zatrzymania i aresztowania. Co należy podkreślić Prokuratura (...) czytaj więcej

Krzysztof Tumielewicz

Zabójstwo czy nieumyślne spowodowanie śmierci

Krzysztof Tumielewicz
adwokat

Dobiega końca proces, w którym doszło do wystrzału, zaś w konsekwencji zginął młody mężczyzna. W czasie pościgu między Kamieniem Pomorskim a Jarszewem padł strzał z rozpędzonego samochodu. Trafiony w głowę mężczyzna zmarł. Przy kolejnym przesłuchaniu przed Sądem Okręgowym biegły z zakresu balistyki zapewniał, że nie ma możliwości, aby strzelba sama (...) czytaj więcej

Sandra Wylegała

Upadłość konsumencka w skrócie

Sandra Wylegała
aplikant adwokacki

Prawo upadłościowe regulowane jest w ustawie Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 r. Celem postępowania, zgodnie z art. 2 ustawy, jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli w jak najwyższym stopniu oraz tzw. oddłużenie podmiotu zobowiązanego do spełnienia świadczeń na rzecz wierzycieli. Postępowanie (...) czytaj więcej

Sandra Wylegała

Postępowanie restrukturyzacyjne

Sandra Wylegała
aplikant adwokacki

Postępowanie restrukturyzacyjne Ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze z dniem 1 stycznia 2016 r. została zastąpiona dwoma odrębnymi aktami: Ustawa Prawo restrukturyzacyjne i Ustawa Prawo upadłościowe. Przedsiębiorca niewypłacalny bądź zagrożony niewypłacalnością obecnie ma więc możliwość wybrania jednej z dróg – albo restrukturyzacji swojego przedsiębiorstwa, albo ogłoszenia jego upadłości i w (...) czytaj więcej

Sandra Wylegała

Poszczególne postępowania restrukturyzacyjne

Sandra Wylegała
aplikant adwokacki

Poszczególne postępowania restrukturyzacyjne. Ustawa Prawo restrukturyzacyjne z dnia 01 stycznia 2016 r. wprowadziła 4 postępowania restrukturyzacyjne: Postępowanie o zatwierdzenie układu; Przyspieszone postępowanie układowe; Postępowanie układowe; Postępowanie sanacyjne. W poprzednim wpisie zaznaczyłam, że wspólną cechą wskazanych powyżej postępowań jest restrukturyzacja przedsiębiorstwa dłużnika, a więc jego zobowiązań, majątku, sposobu zarządzania oraz zatrudnienia. (...) czytaj więcej

Konrad Rydzewski

Zwrot od ubezpieczyciela odszkodowania i zadośćuczynienia wypłaconego przez sprawcę wypadku drogowego

Konrad Rydzewski
adwokat

Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie w wyroku z dnia 17.01.2017 r. zasądził na rzecz klienta Kancelarii od ubezpieczyciela pełny zwrot kosztów odszkodowania oraz zadośćuczynienia wypłaconego przez sprawcę wypadku komunikacyjnego na rzecz osoby pokrzywdzonej w wypadku.   Stan faktyczny sprawy sprowadzał się do tego, że klient Kancelarii został prawomocnie (...) czytaj więcej

Sandra Wylegała

Postępowanie nakazowe a upominawcze

Sandra Wylegała
aplikant adwokacki

Postępowanie nakazowe i upominawcze uregulowane zostały w Kodeksie postępowania cywilnego w art. 4841 – 497 (postępowanie nakazowe) i art. 4971 – 505 (postępowanie upominawcze). Szczególną cechą przedmiotowych postępowań jest możliwość rozstrzygnięcia sprawy poprzez wydanie nakazu zapłaty. Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, uzależnione jest od przedłożenia ściśle określonych w ustawie (...) czytaj więcej

Sandra Wylegała

Postępowanie uproszczone

Sandra Wylegała
aplikant adwokacki

Postępowanie uproszczone uregulowane zostało w art. 5051 – 50514 Kodeksu postępowania cywilnego. Wprowadzenie tego postępowania do KPC wyszło naprzeciw wielu problemom wiążącym się ze stale rosnącym wpływem spraw do sądów, z przedłużeniem się okresu ich załatwienia oraz utrudnieniami w uzyskaniu ochrony prawnej. Nadto, było odpowiedzią prawodawcy na postulaty społeczne, domagające (...) czytaj więcej

Krzysztof Tumielewicz

Kilka uwag o taktyce obrony i odpowiedzialności karnej adwokata

Krzysztof Tumielewicz
adwokat

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/34577/007.pdf           czytaj więcej

Alicja Krzyśko

Pomocnictwo w polskim prawie karnym

Alicja Krzyśko
adwokat

Pomocnictwo w polskim prawie karnym zostało uregulowane po raz pierwszy w kodeksie karnym z 1932 r. Była to regulacja niezwykle krótka, ograniczająca się do wskazania, że pomocnik poniesie odpowiedzialność gdy udzieli pomocy czynem lub słowem. To właśnie na gruncie kodeksu z 1932 r. powstało rozróżnienie na pomocnictwo psychiczne (udzielenie pomocy (...) czytaj więcej

Alicja Krzyśko

Ustanowienie rozdzielności majatkowej przez sąd

Alicja Krzyśko
adwokat

Rozdzielność majątkowa ustanowiona przez sąd nosi również nazwę przymusowego ustroju majątkowego. Ustrój ten powstaje zatem niezależnie od woli małżonków, lecz jest  skutkiem orzeczenia zapadłego w wyniku uwzględnienia przez sąd żądania jednego z małżonków (art. 52 § 1) lub uwzględnienia żądania wierzyciela jednego z małżonków (art. 52 § 1a). Istotne jest (...) czytaj więcej

Alicja Krzyśko

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Alicja Krzyśko
adwokat

Na wstępie wskazać należy definicje ustawowe „umowy zawartej na odległość” i umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa”. I tak zgodnie z art.2 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta, przez umowę zawartą na odległość  rozumiemy  umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, (...) czytaj więcej

Alicja Krzyśko

Obrona konieczna

Alicja Krzyśko
adwokat

Jedną z okoliczności wyłączających odpowiedzialność karna jest obrona konieczna, uregulowana w art. 25 kodeksu karnego, zgodnie z którym:  §  1. Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem. §  2. W razie przekroczenia granic obrony koniecznej, w szczególności gdy sprawca zastosował sposób (...) czytaj więcej

Sandra Wylegała

Spółka cywilna

Sandra Wylegała
aplikant adwokacki

Spółka cywilna, w przeciwieństwie do spółek prawa handlowego, nie jest osobą prawną i nie funkcjonuje w obrocie jako podmiot prawa. Spółka ta regulowana jest w Kodeksie cywilnym w art. 860 – 875. Rozumie się przez nią umowę wspólników, którzy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez (...) czytaj więcej

Sandra Wylegała

Zmiany w prawie pracy

Sandra Wylegała
aplikant adwokacki

Ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r., poz. 2255) wprowadzono szereg zmian w prawie pracy, które weszły w życie w dniu 01 stycznia 2017 r. Po pierwsze, ustawa wydłużyła terminy odwołania od wypowiedzenia przez pracodawcę (...) czytaj więcej

Alicja Krzyśko

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Alicja Krzyśko
adwokat

Pozbawienie władzy rodzicielskiej zostało uregulowane w art. 111 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym:  §  1. Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie (...) czytaj więcej

Sandra Wylegała

Szczególne zasady odpowiedzialności małżonków

Sandra Wylegała
aplikant adwokacki

Szczególne zasady odpowiedzialności małżonków przewidziane w Kodeksie karnym wykonawczym i Ordynacji podatkowej Kwestie odpowiedzialności małżonków za zobowiązania reguluje ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. W przedmiotowym akcie mowa jest o odpowiedzialności solidarnej małżonków za zobowiązania zaciągnięte w celu zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny (art. 30), a (...) czytaj więcej

Sandra Wylegała

Użytkowanie

Sandra Wylegała
aplikant adwokacki

Użytkowanie jest jednym z ograniczonych praw rzeczowych, uregulowanych w Kodeksie cywilnym. Polega na obciążeniu rzeczy prawem do jej używania i pobierania z niej pożytków. Zgodnie z przepisami, użytkowanie można ustanowić na wszystkich rzeczach (zarówno na ruchomościach, jak i na nieruchomościach). Dotyczy to również pieniędzy oraz rzeczy oznaczonych co (...) czytaj więcej

Agnieszka Gziut

Rozliczenie konkubinatu

Agnieszka Gziut
adwokat

Czym jest konkubinat? Konkubinatem jest trwały związek kobiety i mężczyzny, żyjących razem jak w małżeństwie, którzy jednak nie decydują się z różnych przyczyn na zawarcie związku małżeńskiego. Osoby żyjące w konkubinacie pozostają we wspólnym, stałym pożyciu, utrzymując więź psychiczną i fizyczną oraz gospodarczą. Jeżeli nie istnieje chociażby jedna (...) czytaj więcej

Alicja Krzyśko

Stłuczka przy cofaniu na parkingu nie zawsze będzie wykroczeniem

Alicja Krzyśko
adwokat

Artykuł 86 paragraf 1 kodeksu wykroczeń stanowi, że kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny. Właśnie pod ten artykuł najczęściej kwalifikowane są zdarzenia polegające np. na "otarciu" się o drugi samochód podczas wykonywania manewru (...) czytaj więcej

Alicja Krzyśko

Ustalenie wysokości renty z art. 444 kodeksu cywilnego

Alicja Krzyśko
adwokat

Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty. O tym stanowi art. 444 paragraf 2 kodeksu cywilnego. Powyższe ma miejsce gdy doszło do uszkodzenia ciała lub (...) czytaj więcej

Alicja Krzyśko

Postępowanie mediacyjne w sprawie karnej

Alicja Krzyśko
adwokat

Przepisy kodeksu postępowania karnego przewidują możliwość podjęcia mediacji pomiędzy oskarżonym a pokrzywdzonym. Jej celem jest możliwosć podjęcia przez strony próby rozwiązania konfliktu który powstał w wyniku popełnienia przestępstwa, pojednania się i ustaleni sposobu naprawienia szkody. To strony albo organ procesowy za ich zgodą,  muszą wystąpić z (...) czytaj więcej

Agnieszka Gziut

Skarga na czynności komornika

Agnieszka Gziut
adwokat

Czym jest i kiedy przysługuje skarga na czynności komornika? Skarga na czynności komornika jest środkiem prawnym, który przysługuje zarówno na działania jak i zaniechania organu egzekucyjnego. Za działania uważa się czynności, w których komornik wydaje konkretne orzeczenia – np. postanowienie o zawieszeniu postępowania, ale także dokonuje konkretnych czynności, (...) czytaj więcej

Agnieszka Gziut

Doręczenie zastępcze - co w sytuacji gdy pismo nie dotarło do rąk adresata?

Agnieszka Gziut
adwokat

Czym jest doręczenie zastępcze? Jest to doręczenie korespondencji do rąk innej osoby niż adresat, w razie jego niezastania. Krąg tych osób został ściśle określony w art. 138 k.p.c., są nimi: - dorosły domownik, przedstawiciel administracyjny domu, dozorca domu lub przedstawicie właściwego organu gminy, jeżeli osoby te nie są (...) czytaj więcej

Alicja Krzyśko

Świadczenia alimentacyjne ojczymów, macoch i pasierbów

Alicja Krzyśko
adwokat

Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewidują możliwosć ubiegania przez ojczyma lub macochę o alimenty od pasierba i odwrotnie. Pasierb może dochodzic alimentów od ojczyma/macochy, jeżeli jest odpowiada to zasadom współżycia społecznego. W postępowaniu przed sądem pasierb musi wykazać iz jest w niedostatku. Niedostatek to taka  sytuacja, kiedy człowiek nie ma (...) czytaj więcej

Sandra Wylegała

Odpowiedzialność małżonków przewidziana w art. 30 KRiO

Sandra Wylegała
aplikant adwokacki

Odpowiedzialność solidarna małżonków określona w art. 30 KRiO 1.      Charakter prawny i funkcje odpowiedzialności solidarnej Zgodnie z art. 30 § 1 KRiO, oboje małżonkowie są odpowiedzialni solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny. Odpowiedzialność solidarna małżonków jest jednym z wypadków solidarności (...) czytaj więcej

Sandra Wylegała

Najważniejsze zmiany w procedurze karnej

Sandra Wylegała
aplikant adwokacki

Najważniejsze zmiany w procedurze karnej Nowelizacja, która weszła w życie z dniem 15 kwietnia 2016 r., wprowadziła szereg zmian w procedurze karnej, w tym przywróciła poprzedni model procesu z aktywną rolą sądu i nadrzędną rolą zasady prawdy materialnej. Wśród najważniejszych zmian, należy wskazać: zlikwidowanie instytucji tzw. umorzenia restytucyjnego z art. (...) czytaj więcej

Agnieszka Gziut

Wyrok zaoczny

Agnieszka Gziut
adwokat

Przesłanki wydania wyroku zaocznego: Sąd wydaje wyrok zaoczny w sytuacji gdy: Pozwany nie stawił się na rozprawę – chodzi o pierwszą rozprawę, obecność na pierwszym terminie i wzięcie udziały w rozprawie uniemożliwia wydanie wyroku zaocznego, choćby pozwany nie stawił się na kolejne rozprawy; Pomimo stawiennictwa pozwany nie bierze (...) czytaj więcej

Konrad Rydzewski

Odszkodowanie od koła łowieckiego za szkody w uprawach

Konrad Rydzewski
adwokat

W dniu 04 kwietnia 2017 r. sukcesem zakończyła się sprawa prowadzona przez Kancelarię przed Sądem Rejonowym Szczecin - Centrum w Szczecinie, w której Kancelaria reprezentowała rolnika, któremu Koło Łowieckie odmówiło wypłaty należnego odszkodowania z tytułu wystąpienia na jego polach uprawnych szkód spowodowanych przez zwierzynę łowną.  W zapadłym wyroku Sąd uwzględnił (...) czytaj więcej

Sandra Wylegała

Zmiany w systemie kontroli niedozwolonych postanowień umownych

Sandra Wylegała
aplikant adwokacki

Postanowienia umowne, wypełniające przesłanki określone w art. 3851 § 1 KC, są niewiążące dla konsumenta z mocy samego prawa. Wobec powyższego, konsument nie jest zobowiązany do wytaczania powództwa, na mocy którego domagałby się uznania określonych postanowień wzorca umownego za niewiążące względem niego. Jeżeli jednak konsument w relacjach z (...) czytaj więcej

Sandra Wylegała

Pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym

Sandra Wylegała
aplikant adwokacki

1. Uwagi ogólne Z ważnych powodów sąd może na żądanie jednego z małżonków pozbawić drugiego samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym bądź też postanowić, że na dokonanie czynności wskazanych w art. 37 § 1 KRiO, zamiast zgody małżonka, będzie wymagane zezwolenie sądu (art. 40 KRiO). Brzmienie art. 40 KRiO pozwala (...) czytaj więcej

Sandra Wylegała

Gwarancja a rękojmia za wady rzeczy sprzedanej

Sandra Wylegała
aplikant adwokacki

Umowa sprzedaży to jedna z najczęściej zawieranych umów, uregulowana w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w art. 535 – 602. Umowa sprzedaży kształtuje szereg obowiązków i uprawnień zarówno po stronie kupującego, jak i przedsiębiorcy będącego sprzedawcą. Do jednych z podstawowych uprawnień kupującego, a zarazem obowiązków przedsiębiorcy, (...) czytaj więcej

Sandra Wylegała

Skazanie bez rozprawy - art. 335 KPK

Sandra Wylegała
aplikant adwokacki

Skazanie bez rozprawy Skazanie bez rozprawy, uregulowane w art. 335 KPK, stanowi jedną z najbardziej klasycznych form konsensualnego zakończenia procesu karnego. Instytucja ta znajduje zastosowanie przy spełnieniu określonych przesłanek i polega na ustaleniu podejrzanego z prokuratorem  (w postępowaniu przygotowawczym) rozmiaru przyszłej kary, o orzeczenie której prokurator zwraci się do sądu (...) czytaj więcej

Konrad Rydzewski

Konfiskata rozszerzona

Konrad Rydzewski
adwokat

W dniu 27 kwietnia 2017 r. weszła w życie jedna z istotniejszych zmian w prawie karnym, tj. rozszerzenie zakresu tzw. konfiskaty rozszerzonej dotycząca przepadku przedmiotów pochodzących z przestępstwa. Po nowelizacji przepadek rozszerzony dotyczyć będzie wszystkich czynów zabronionych, których zagrożenie karą wynosi co najmniej 5 lat pozbawienia wolności, a (...) czytaj więcej

Sandra Wylegała

Udziały w spółce z o.o. a wspólność ustawowa małżeńska

Sandra Wylegała
aplikant adwokacki

Zgodnie z art. 31 KRO, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje pomiędzy małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z (...) czytaj więcej

Sandra Wylegała

Dozór elektroniczny

Sandra Wylegała
aplikant adwokacki

Instytucja dozoru elektronicznego została uregulowana w Rozdziale VIIa Kodeksu wykonawczego. System dozoru elektronicznego to inaczej system wykonywania kary pozbawienia wolności poza Zakładem Karnym,  przy jednoczesnym kontrolowaniu zachowania skazanego przy użyciu odpowiednich środków technicznych, którymi są m.in. nadajniki, centrala monitorowania czy rejestratory stacjonarne i przenośne. Celem stosowania dozoru jest powstrzymywanie skazanego (...) czytaj więcej

Konrad Rydzewski

Odszkodowanie od zarządcy drogi za najechanie na dziurę

Konrad Rydzewski
adwokat

Pozytywnie zakończył się spór sądowy klienta Kancelarii z zarządcą drogi - Powiatem Polickim. Wyrokiem z dnia 25.01.2018 r. Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie zasądził na rzecz poszkodowanego klienta Kancelarii odszkodowanie za szkodę powstałą w wyniku najechania przez powoda swoim pojazdem na głęboką wyrwę w drodze, w (...) czytaj więcej

Konrad Rydzewski

Uniewinnienie kierownika budowy przy pracach remontowych szybu windy

Konrad Rydzewski
adwokat

W dniu 26.01.2018 r. Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum po ponad 3 latach procesu uniewinnił klienta Kancelarii od zarzutu niedopełnienia obowiązków kierownika budowy przy realizacji demontażu i montażu dźwigu w 2013 r. w budynku Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i dopuszczenia do wykonywania pracy przy realizacji umowy w charakterze pracowników (...) czytaj więcej

Konrad Rydzewski

Nadmierny stres w pracy w szkole przyczyną wypadku przy pracy

Konrad Rydzewski
adwokat

Po ponad 3 latach procesu w dniu 09.02.2018 r. sukcesem zakończyła się sprawa klientki kancelarii - nauczycielki w Szkole Podstawowej dotycząca ustalenia wypadku przy pracy. Jesienią 2014 r. w Szkole Podstawowej klientka kancelarii przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych otrzymała od dyrektor szkoły bardzo ostrą reprymendę słowną. Klientka kancelarii po tej rozmowie (...) czytaj więcej

Konrad Rydzewski

Odszkodowanie z AC

Konrad Rydzewski
adwokat

16 maja 2018 r. pełnym uwzględnieniem powództwa, tj. zasądzeniem kwoty 45.300,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie zakończyła się sprawa klienta kancelarii wiedziona przed Sądem Rejonowym w Gryficach przeciwko Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń o zapłatę odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia autocasco. W toku postępowania likwidacyjnego PZU odmówiło poszkodowanemu wypłaty odszkodowania (...) czytaj więcej

Konrad Rydzewski

Zmniejszenie dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych do okresu 6 lat

Konrad Rydzewski
adwokat

Wyrokiem z dnia 20 września 2018 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie w IV Wydziale Karnym Odwoławczym po apelacji wniesionej przez Kancelarię zmienił na korzyść Klienta kancelarii wyrok Sądu I instancji m.in. zamieniając dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 6 lat, orzekł niższą karę pozbawienia wolności niż ta o (...) czytaj więcej

Konrad Rydzewski

Sprawa odszkodowawcza zakończona sukcesem

Konrad Rydzewski
adwokat

Sąd Okręgowy w Słupsku wyrokiem z dnia 21.09.2018 r. oddalił apelację pozwanego zakładu ubezpieczeń Link4 od wyroku Sądu Rejonowego w Człuchowie przyznającego Klientowi kancelarii odszkodowanie na podstawie polisy AC w kwocie 24.000 zł + odsetki ok. 6000 zł za uszkodzony pojazd Porsche.   W (...) czytaj więcej

Sandra Wylegała

Państwowa kompensata przysługująca ofiarom niektórych czynów zabronionych

Sandra Wylegała
aplikant adwokacki

Wprowadzona ustawą z dnia 7 lipca 2015 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych. Jest świadczeniem, w którym obok elementu odszkodowawczego i społecznego występuje element socjalny. Państwowa kompensata nie ma na celu pełnego wyrównania szkody wyrządzonej przestępstwem – ustawa przewiduje jej maksymalną wysokość, ograniczając tym samym żądanie uprawnionego, (...) czytaj więcej

Konrad Rydzewski

Pokrzywdzona w wypadku drogowym doczekała się zadośćuczynienia

Konrad Rydzewski
adwokat

Sąd Okręgowy w Szczecinie w IV Wydziale Karnym Odwoławczym wyrokiem z dnia 27.09.2018 r. utrzymał w mocy korzystny dla Klienta kancelarii wyrok Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie skazujący sprawcę, który będąc w stanie nietrzeźwości przekraczającym jeden promil alkoholu we krwi spowodował wypadek drogowy, w którym obrażeń doznała Klientka (...) czytaj więcej

Sandra Wylegała

Wartość rynkowa nieruchomości a hipoteka - zagadnienie sporne przy podziale majątku wspólnego byłych małżonków

Sandra Wylegała
aplikant adwokacki

Wskazać należy, że do stycznia 2017 r. w orzecznictwie dominował pogląd, że przy szacowaniu wartości składników majątku wspólnego byłych małżonków należy uwzględnić obciążenia o charakterze prawnorzeczowym. Przy określaniu wartości nieruchomości stanowiącej własność byłych małżonków uwzględniano zatem – w postepowaniu o podział, obciążenia zmieniające rzeczywistą wartość tych składników majątkowych, w szczególności (...) czytaj więcej

Konrad Rydzewski

Zwrot kosztów podróży i zadośćuczynienie od biura podróży za zmarnowany urlop

Konrad Rydzewski
adwokat

Prawomocnym nakazem zapłaty zakończyła się sprawa klienta Kancelarii przeciwku biuru podróży Neckermann. Klient w wyniku błędnych informacji przekazanych przez pracowników biura podróży w dniu wyjazdu nie dość, że nie zdołał dotrzeć na czas na lot na wymarzoną azjatycką podróż to również musiał ponieść dodatkowe koszty lotów nieprzewidzianych w planie podróży. (...) czytaj więcej

Konrad Rydzewski

Uniewinnienie w sprawie karnej

Konrad Rydzewski
adwokat

Sukces z bieżącego tygodnia - uniewinnienie w sprawie karnej. Kancelaria skutecznie wybroniła Klienta przed zarzutem sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób w postaci zawalenia się budowli tymczasowej - rusztowania reklamowego. Sprawa dotyczyła zawalenia się rusztowania reklamowego na jednego z uczestników Dąbskich Wieczorów Filmowych w 2015 roku. (...) czytaj więcej

Konrad Rydzewski

Wygrana sądowa walka z ubezpieczycielem o wysokie odszkodowanie z polisy AC

Konrad Rydzewski
adwokat

Sąd Okręgowy w Szczecinie wydał wyrok korzystny dla Klienta kancelarii nakazujący pozwanemu Generali zapłatę kwoty 151.000,00 złotych wraz z odsetkami oraz kosztami sądowymi. Ubezpieczyciel po zapoznaniu z pisemnymi motywami rozstrzygnięcia odstąpił od odwołania i wypłacił Klientowi wszystkie należności.   Sprawa dotyczyła sporu o wypłatę odszkodowania z polisy AC w związku (...) czytaj więcej

Krzysztof Tumielewicz

Taktyka obrońcy a odpowiedzialność karna adwokata

Krzysztof Tumielewicz
adwokat

Kilka uwag o taktyce obrony i odpowiedzialności karnej adwokata. Z istoty swojej instytucja obrony nie oznacza obowiązku obiektywizmu, ale obowiązek działania wyłącznie na korzyść reprezentowanej strony (...).    czytaj więcej

Krzysztof Tumielewicz

Wymuszenie # porwanie dla okupu # wymuszenie zwrotu wierzytelności

Krzysztof Tumielewicz
adwokat

Wymuszenie rozbójnicze (art. 282 KK), a wymuszenie zwrotu wierzytelności (191 § 2 KK), porwanie dla okupu, zwolnienie zakładnika, a odstąpienie od wymierzenia kary, prawo karne, kodeks karny, adwokat prawo karne I. Na kanwie jednej ze spraw prowadzonych przez Naszą Kancelarię Adwokacką (adwokat Krzysztof Tumielewicz) – chcemy zwrócić uwagę na pewien (...) czytaj więcej

Krzysztof Tumielewicz

Rozliczenie konkubinatu - podział majątku - prawo cywilne

Krzysztof Tumielewicz
adwokat

Rozliczenie konkubinatu – problemy przy rozliczaniu osób pozostających w związkach pozamałżeńskich Od dłuższego czasu budzi wiele wątpliwości praktycznych rozliczenie tzw. konkubinatu – związków partnerskich. Sądy stosują różne konstrukcje (co Sąd to obyczaj .. ) przy rozliczaniu byłych partnerów – poczynając od: 1) zniesienia współwłasności przedmiotów stanowiących ich majątek wspólny, 2) (...) czytaj więcej

Konrad Rydzewski

Zwiększenie dostępu do odbywania kary w ramach dozoru elektronicznego - bransolety

Konrad Rydzewski
adwokat

Uchwalona i ogłoszona w dniu 31.03.2020 r. ustawa medialnie ogłaszana jako „tarcza antykryzysowa” poza szeregiem uregulowań tymczasowych, dotyczących tego trudnego dla wszystkich okresu stanu epidemii związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV 2 oraz choroby COVID-19 wprowadziła także dość niespodziewanie trwałe zmiany w wielu innych ustawach nie dotyczących problemu epidemii.   (...) czytaj więcej

Konrad Rydzewski

Wygrana sprawa o zapłatę za najechanie na wystającą kostkę brukową

Konrad Rydzewski
adwokat

Wyrokiem z dnia 06 lipca 2020 r. Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie uwzględnił w całości pozew Kancelarii wniesiony w imieniu poszkodowanego Klienta.   Sprawa dotyczyła uszkodzenia podwozia pojazdu Klienta w wyniku najechania na kostkę granitową wystającą z drogi zjazdowej z parkingu jednego ze sklepów w Szczecinie. (...) czytaj więcej

Konrad Rydzewski

Wygrana sprawa o zadośćuczynienie i odszkodowanie za wypadek w Parku Wodnym

Konrad Rydzewski
adwokat

Po ponad 3 letniej walce przed Sądami dwóch instancji zakończyła się z sukcesem sprawa Klientki kancelarii o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie za wypadek na terenie Parku Wodnego w województwie Zachodniopomorskim.     Klientka Kancelarii zjeżdżając na zjeżdżalni w Parku Wodnym doznała poważnego rozcięcia ścięgna Achillesa prawej nogi. Wykonane w dniu wypadku (...) czytaj więcej

Krzysztof Tumielewicz

Prawo budowlane, zmiany w prawie budowlanym, adwokat prawo budowlane

Krzysztof Tumielewicz
adwokat

Prawo budowlane. Zmiany w prawie budowlanym. Ustawa Prawo budowlane. Zmiany w Prawie budowlanym (Prawo budowlane). Zmiany, które będą obowiązywały od 19 września 2020 r. Zmiany dotyczą między innymi Projektów budowlanych, pozwoleń na budowę i na użytkowanie, istotnego odstąpienia od projektu budowlanego, a także procesu legalizacji samowoli budowlanych. Większość komentatorów uważa, (...) czytaj więcej

Konrad Rydzewski

Wygrana sprawa z ZUS

Konrad Rydzewski
adwokat

Wygrana sprawa z ZUS   Sprawa dotyczyła Klientki Kancelarii, która po ok. 1.5 miesiąca od zatrudnienia niespodziewanie zaszła w ciążę, a następnie po kolejnych 2 miesiącach pracy rozpoczęła korzystanie ze zwolnienia chorobowego w czasie ciąży. ZUS w swojej decyzji zakwestionował wysokość zarobków osiąganych przez Klientkę uznając, że zostały one sztucznie (...) czytaj więcej

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania i potrzebują porady prawnej, prosimy o kontakt z nami w celu umówienia wizyty.

Skontaktuj się z nami