wróć do aktualności

Tajemnica śledztwa, utrudnianie postępowania

Art. 239 kk określa na czym polega utrudnianie śledztwa.Ma miejsce już po dokonaniu przestępstwa. Wymienia następujące zachowania polegające na utrudnianiu lub udaremnieniu postępowania karnego, jednak nie jest to wyczerpujące, ponieważ są to tylko przykładowe zachowania, które mają oddziaływać na postępowanie karne. Ogólnie rzecz ujmując zachowania te mają mieć negatywny wpływ na postępowanie karne, mają mieć na celu przedłużenie go, przeprowadzenie dodatkowych czynności. Żeby doszło do popełnienia przestępstwa poplecznictwa musi dojść do utrudniania lub udaremnianiu. Co ciekawe nie ponosi odpowiedzialności osoba dokonująca tzw. samopoplecznictwa, które polega na działaniu sprawcy, we własnym interesie procesowym. Istotnym zagadnieniem również jest, to że nie podlega karze za poplecznictwo ten, kto ukrywa osobę najbliższą. Bezkarność ta jednak nie jest nieograniczona, odnosi się wyłącznie do ukrywania, a nie zacierania czy też jak to czasami ma miejsce odbywania za skazanego kary. Na pewno utrudnianiem postępowania nie jest korzystanie z pomocy obrońcy. Choć i zdarzają się takie przypadki, gdy to jest uznawane za utrudnianie postępowania.

Podobnym przestępstwem skierowanym przeciwko prowadzonemu postępowaniu karnemu jest naruszenie tajemnicy postępowania przygotowawczego lub rozprawy. Polega ona rozpowszechnianiu informacji dotyczących postępowania karnego. Ponadto zachowanie to musi być publiczne, czyli zachowanie lub działanie może być dostrzeżone przez niedającą się z góry określić liczbę osób lub oznaczoną ale większą liczbę osób. Nieistotne jest stadium postępowania ani rodzaj posiedzenia, a istotą jest ujawnienie wiadomości objętych tajemnicą. Jednak czym jest tajemnica, termin ten ma wiele znaczeń, przyjmuje się, że jest to coś co nie powinno wyjść najaw. Na gruncie przepisów postępowania karnego można ją rozumieć jako informacje pozyskaną w związku z wykonywanym zawodem czy też czynnościami, której ujawnienie jest zakazane. Jest to przecież konstytucjne prawo każdego, prawo do obrony.

W historii spraw prowadzonych przez kancelarię, znajduje się kilka, w których reprezentowany przez nas klient został uniewinniony od zarzutu utrudniania śledztwa. Duża sprawa, zoorganizowana grupa przestępcza i zarzut dla osoby z nią niezwiąznej, utrudnianie śledztwa. I końcowy sukces, uniewininnienie od zarzucanego czynu. Poniżej kilka fragmentów wyroku, dotyczących jednej z takich spraw:
BUTTON

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania i potrzebują porady prawnej, prosimy o kontakt z nami w celu umówienia wizyty.

Skontaktuj się z nami