wróć do aktualności

Dziś poruszymy dla Państwa bardzo istotną kwestię, a mianowicie karę łączną. Instytucję prawa karnego, bardzo często spotykaną. Jakie są warunki orzekania kary łącznej? Sprawcy, który popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok(nawet nieprawomocny), co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono kary tego samego rodzaju albo inne, które podlegają łączeniu. W takim przypadku Sąd orzeka karę łączną. Przykładowo za przestępstwo A została orzeczona kara 2 lat pozbawienia wolności, a za przestępstwo B kara 4 lat pozbawienia wolności. W tym przykładzie dolną granicą będa 4 lata a górna lat 6 i to w tych granicach sąd wymierza karę łączną. Przepisy Kodeksu Karnego przewidują pewne granice, które nie mogą zostać przekroczone przy wymierzaniu kary łącznej. Ciekawie prezentuje się kwestia gdy suma orzeczonych kar pozbawienia wolności wynosi 25 lat lub więcej, a jedna z wymierzonych kar wynosi nie mniej niż 10 lat, wtedy sąd może orzec karę łączna 25 lat pozbawienia wolności.
Ciekawie wygląda także sytuacja, gdy sprawcy orzeczono, za jedno ze zbiegających się przestępstw kar 25 lat pozbawienia wolności albo dożywotniego pozbawienia wolności, w tym przypadku orzekana jest kara dożywotniego wiezięnia, jednak gdy zbiega nam się kilka kar w wymiarze 25 lat, sąd może orzec karę łączną w postaci, dożywotniego pozbawienia wolności
Przedstawiłem Pańswu po krótce kwestię kary łącznej, w oparciu o karę pozbawienia wolności, tak samo rysuje się sytuacja w przypadku kar ograniczenia wolności lub grzywny. One też mogą być łączone, kodeks określa granice takiego łączenia kar. W wieloletniej już pracy przed Sądami, można powiedzieć, że bardzo często spotykamy się z karą łączną.

Poniżej znajdą Państwo link do ciekawej sprawy związanej z łączeniem kar przyjętych do wykonania. W przedmiotwej sprawie, została ona przekazana do ponownego rozpoznania. Postanowienie sądu dotyczyło kwestii orzeczenia skazującego za popełnienie przestępstwa wydanego przez sąd właściwy w sprawach karnych w państwie członkowskim Unii Europejskie.

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania i potrzebują porady prawnej, prosimy o kontakt z nami w celu umówienia wizyty.

Skontaktuj się z nami