wróć do aktualności

Zmiany w prawie budowlanym

Nadchodzą zmiany w prawie budowlanym, po krótce je Państwu przedstawimy.

W skrócie ma dojść do znacznego uproszczenia obowiązujących przepisów. Zostanie rozszerzona lista inwestycji, ktore nie będą wymagać ani zgłoszenia, ani pozwolenia. Miejmy nadzieje, że będzie to zmiana na dobre.

Do najważnieszych zmian należy zaliczyć:

- budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy powyżej i poniżej 70m2 na podstawie takiej samej procedury

- rozszerzenie katalogu obiektów budowlanych i robót budowlanych z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dokonania zgłoszenia

- wprowadzenie kar za nieterminiowe wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dokonania zgłoszenia

- usrawniona procedura oddawania do użytkowania obiektów budowlanych

- utworzenie Bazy Projektów Budowlanych

- zgłoszenie zamiast pozwolenia na budowę będziemy potrzebować do części budowlanych wolnostojącej elektrowni wiatrowej, której wysokość całkowita jest większa niż 3 m i nie większa niż 12 m

- jedynie zgłoszenia będzie wymagała budowa wylotów do cieków naturalnyych i budowy zbiorników na wody opadowe lub roztopowe o pojemności większej niż 3 m3 i nie większej niż 10 m3, co ciekawe budowa zbiorników do 3m3 nie będzie wymagała zgłoszenia

Istotną i ciekawą zmianą jest na pewno likwidacja obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Pozwolenie na użytkowanie będzie wymagane jedynie wówczas, gdy przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych oraz, gdy sam inwestor o to wystąpi. Przed przystąpieniem do użytkowania wymagane będzie dołączenie: projektu technicznego, protokołów badań i sprawdzeń dotyczących użytkowania obiektu z jego przeznaczeniem, dokumentacji geodezyjnej, informacji o zgodności usystyuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania.

Nasza kancelaria świadczy usługi związane z szeroko rozumianym prawem budowlanym. W razie wątpliwości związanych z budową Państwa domu, dokumentacją, czy innymi kwestiami. Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania i potrzebują porady prawnej, prosimy o kontakt z nami w celu umówienia wizyty.

Skontaktuj się z nami