wróć do aktualności

I.

Pomoc prawna dla osób pokrzywdzonych
Pomoc prawna dla osób pokrzywdzonych tzw. lichwiarskimi pożyczkami
Pomoc prawna dla osób pokrzywdzonych umowami przewłaszczenia na zabezpieczenie
Pomoc prawna umowa pozorna

II.

Jeśli zostaliście Państwo oszukani przy zawarciu umowy pożyczki, umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie zapraszamy do kontaktu z Naszą Kancelarią Adwokacką. Zapoznamy się z treścią podpisanych przez Państwa umów, zastanowimy się czy i jak można Państwu pomóc. W takich sytuacjach – są co najmniej dwie drogi.

Pierwsza zawiadomienie Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oszustwa na Państwa szkodę.
Druga droga, która może być łączona z pierwszą to proces cywilny zmierzający do unieważnienia umów i próby odzyskania utraconych, często przewłaszczony, zabezpieczonych nieruchomości

Piszę o tym Rzeczpospolita: „Oszukani przez lichwiarzy odzyskują własność”

https://www.rp.pl/spoleczenstwo/art18986091-oszukani-przez-lichwiarzy-odzyskuja-wlasnosc

III.

Posiadamy duże doświadczenie w tego typu sprawach albowiem mieliśmy okazje zarówno bronić osoby oskarżane w tzw. procesach lichwiarskich, mieszkaniowych, itp. Jak również reprezentowaliśmy i odzyskiwaliśmy nieruchomości utracone przez pokrzywdzonych. Mamy na tym polu spore sukcesy. Zadowolonych Klientów. Adwokaci z Naszej Kancelarii przeanalizują Państwa stan faktyczny i spróbują pomóc. Należy być bardzo ostrożnym gdy ktoś obiecuje spłatę długów i pomoc w zakupie innej nieruchomości. Naprawdę warto przez podpisaniem jakiejkolwiek umowy, nie wspominając o umowie dotyczącej naszego mieszkania, domu, z porady adwokata. Koszt takiej porady prawnej to średnio kwota 300 zł brutto. Dla osób niezamożnych mamy od początku istnienia Naszej Kancelarii Adwokackiej w Szczecinie, Adwokat Szczecin, ale także w filii Kancelarii Adwokackiej w Gorzowie Wlkp. a także Kancelarii Adwokackiej Poznaniu, program bezpłatnych porad prawnych. Dla osób niezamożnych w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. W sprawach pilnych można zawsze spróbować się z nami skontaktować telefonicznie, napisać SMS 608622488 z prośbo o pomoc, lub skontaktować się mailowo: adwokat@tumielewicz.pl lub przez Messengre. Staramy się zawsze pomóc. 

IV. Wzory, doświadczenie, referencje

Reprezentowaliśmy Klientów w sprawach karnych gdzie przedmiotem były czyny kwalifikowane z art. 286 KK (oszustwo), 304 KK (wyzysk), i inne.

Zarzuty, wyroki karne w tego typu sprawach są konstruowane w ten sposób, że:

w okresie od dnia 19 listopada do dnia 25 stycznia w Szczecinie działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po uprzednim wprowadzeniu w błąd pożyczkobiorcy KOWALSKI co do wysokości zaciąganego przez nich zobowiązania, tak w zakresie należności głównej jak i wysokości oprocentowania, sposobu zabezpieczenia spłaty należności oraz skutków prawnych umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, doprowadził pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem, poprzez zobowiązanie się przez nich do zwrotu kwoty 100.000 zł tytułem należności głównej z odsetkami w wysokości 0,1 % kwoty pożyczki w stosunku dziennym, w oparciu o zawartą w dniu 19 listopada umowę pożyczki, poprzez przeniesienie przez pokrzywdzonych na jego rzecz prawa własności lokalu mieszkalnego o łącznej powierzchni 40 m2 składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, mieszczącego się w Szczecinie o rzeczywistej wartości 50.000 złotych, w oparciu o umowę przewłaszczenia zawartą w dniu 19 listopada w formie aktu notarialnego przed notariuszem w, Repertorium A numer tytułem zabezpieczenia długu wynikającego z opisanej umowy pożyczki, a następnie posługując się tak sporządzonym aktem notarialnym podjął czynności mające na celu ujawnienie siebie, jako właściciela w księdze wieczystej numer SZ2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w, przy czym nie miał zamiaru wywiązać się z zobowiązania, nigdy nie wypłacił pokrzywdzonym kwoty wynikającej z zawartej umowy o pożyczkę i wskazanej w wymienionym akcie notarialnym, a przekazał im jedynie kwotę 15.000 zł złotych, wyzyskując opisanym działaniem przymusowe położenie pokrzywdzonych, wynikające z zadłużenia u innych wierzycieli, nałożył na nich obowiązek świadczenia niewspółmiernego ze świadczeniem wzajemnym, poprzez uzyskanie własności nieruchomości o wartości przekraczającej wartość udzielonej pożyczki, poprzez ustanowienie odsetek przekraczających w stosunku rocznym czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, naliczanych od kwoty przewyższającej kwotę udzielonej pożyczki, a następnie wyzyskując błędne przeświadczenie pokrzywdzonych co do konieczności spłacania pożyczki, pomimo upływu terminu jej spłaty, pomimo zaspokojenia w postaci przewłaszczenia na swoją rzecz nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty pożyczki, w okresie od dnia 13 lipca do dnia 25 stycznia doprowadził pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, przyjmując co miesiąc kwoty od 200 do 500 złotych, wyrządzając w opisany sposób oprócz szkody w kwocie stanowiącej realną równowartość przedmiotu przewłaszczenia to jest 50.000 złotych, dodatkowo szkodę w kwocie 5.000 złotych, w zakresie wpłat przyjętych po upływie terminu zwrotu pożyczki,
tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 304 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12

V.

Wyroki ze spraw cywilnych

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

I. pozbawia wykonalności tytuł wykonawczy w postaci nakazu zapłaty Sądu Rejonowego w z dnia 9 grudnia sygn. akt I Nc, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem z dnia 1 marca roku, w stosunku do powoda Krzysztofa, w części dotyczącej odsetek umownych od kwoty 14.000 zł (czternaście tysięcy złotych) za okres od 20 lutego roku do 31 grudnia roku w zakresie przekraczającym czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego oraz za okres od 1 stycznia 2016 roku w zakresie przekraczającym dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (tj. odsetek maksymalnych za opóźnienie),

kolejny poglądowy wyrok cywilny ze sprawy prowadzonej przez Naszą Kancelarię Adwokacką sprawa o ustalenie, że umowa jest nieważna,

wyrok cywilny

po rozpoznaniu w dniu 15 marca
sprawy z powództwa
przeciwko
o ustalenie
I. ustala, iż umowa pożyczki zawarta w dniu 27 listopada w Szczecinie pomiędzy pozwanymi a powódką jest nieważna,
II. ustala, iż umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości stanowiącej działkę rolną nr położoną w obrębie, gmina, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1 zawarta w dniu 27 listopada roku w przed notariuszem Danutą, w formie aktu notarialnego rep. A numer pomiędzy pozwanymi a powódką jest nieważna,
III. ustala, iż umowa pożyczki zawarta w dniu 3 grudnia w Szczecinie pomiędzy pozwanymi jest nieważna,
IV. nadaje wyrokowy rygor natychmiastowej wykonalności w zakresie pkt .
SO Anna

Prawidłowa ocena prawna umowy , analiza stanu faktycznego daje szansę na podjęcie spraw cywilnych na rzecz poszkodowanych przez nieuczciwych pożyczkodawców którzy utracili własność nieruchomości.

www.adwokat-tumielewicz.pl

 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania i potrzebują porady prawnej, prosimy o kontakt z nami w celu umówienia wizyty.

Skontaktuj się z nami