wróć do aktualności

Adwokat rozwód Szczecin – zapraszamy. Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej spraw rozwodowych, w przedmiocie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, pozbawienia wykonywania władzy rodzicielskiej, o alimenty, w trybie Konwencji Haskiej.

Ile kosztuje adwokat w sprawie o rozwód ? To zależy od charakteru sprawy, jej stopnia skomplikowania, wielości spornych zagadnień, poświęconego czasu pracy Kancelarii na obsługę danej sprawy. Sprawa rozwodowa może skończyć się na „konsultacji prawnej” , której koszt oscyluje wokół kwoty kilkuset złotych, na obsłudze prawnej sprawy o rozwód bez orzekania o winie, której koszt może wynieść kilka tysięcy złotych, czy sprawy o rozwód, o uprowadzenie dziecka (Konwencja Haska), sprawy o kontakty, sprawy o pozbawienie władzy rodzicielskiej, której koszt może wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Spraw w którą będzie zaangażowany zespół Kancelarii, gdzie z Klientem będzie pracować kilku prawników z zespołu Kancelarii, psycholog, detektyw, itd.

Co robi adwokat na sprawie rozwodowej ?

Adwokat w sprawie rozwodowej powinien przede wszystkim wsłuchać się w oczekiwania Klienta. Uczciwie, na bazie posiadanego doświadczenia w takich sprawach, powiedzieć jakie Klient ma realne możliwości, czym ryzykuje, czego może się spodziewać. Adwokat w sprawie o rozwód powinien przede wszystkim pomagać. Nie szkodzić. Co (niestety) nie zawsze ma miejsce ? Dlaczego ? Bo adwokaci, często są zbyt mało krytyczni w stosunku do swoich Klientów. Bo chcą za wszelką cenę przekonać Klienta do siebie i przyjąć sprawę. Co w perspektywie, może skończyć się zawodem, pretensjami, a dlaczego Panie Mecenasie przegraliśmy ? Bo to wina Sądu .. a może warto powiedzieć, kiedy i na jakich zasadach Sąd orzeka rozwód z tzw. winy wyłącznej jednego z małżonka, ile takich wyroków udało się „najlepszemu na świecie adwokatowi” wywalczyć ? Ile spraw udało się poprowadzić od początku do końca adwokatowi, który ma kilkuletnie doświadczenie, podczas gdy średnio sprawa o rozwód z winy trwa od 3 do 6 lat ..

Na przykład sprawa Pana Tomasza .. ze Szwecji ..

Uprowadzenie dziecka, walka o kontakty, powrót dziecka do kraju gdzie rodzice mieszkali. Przewlekły proces. Prokurator po stronie porywacza.

Na końcu „dziecko jak telewizor”.

Dobro dziecka.

Od 2017 r. (artykuł piszemy w 2023 r. reprezentowaliśmy powoda w sprawie o rozwód, w której to strony posiadały małoletnie dziecko. Powód dochodził w postępowaniu wyłącznej winy pozwanej oraz wnosił o powierzenie mu władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem. Matka, uprowadziła małoletnie dziecko z kraju, w którym rodzina wspólnie zamieszkiwała. Postępowanie w trybie Konwencji Haskiej Szczecin. Sprawa w trybie Konwencji Haskiej. Doprowadziliśmy do zabezpieczenia widzeń z dzieckiem. Powrotu dziecka do ojca. W trybie Konwencji Haskiej.

Zgodnie z art. 58 § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, w wyroku rozwodowym sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka.

Dobro dziecka a Sąd Najwyższy.

Zgodnie z linią orzeczniczą Sądu Najwyższego: „(…) Nie ma definicji ustawowej zwrotu "dobro dziecka". Wypełnienie jego znaczenia powinno być dokonywane w konkretnych okolicznościach faktycznych zwłaszcza, jeżeli wskazują na zaistnienie sytuacji, w jakiej znalazło się dziecko, wymagającej ingerencji ze strony innych podmiotów, w tym także sądu. Wyszczególnić należy uprawnienie do ochrony życia i zdrowia oraz wszelkich działań ze strony innych, które powinny zapewnić warunki do spokoju, prawidłowego, niezakłóconego rozwoju, poszanowania godności i udziału w procesie decydowania o jego sytuacji oraz zaznaczyć, że jest to zbiór niewyczerpany.(…)” (vide: Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2016 r., sygnatura akt: II CA 1/16).

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Wydaje się, że Sąd Apelacyjny w niezwykle wszechstronny sposób dokonał analizy złożonej przez Naszą Kancelarię Tumielewicz apelacji i wypełnił znaczenie zwrotu „dobro dziecka” w konkretnych okolicznościach faktycznych. Przede wszystkim wskazano, że nie sposób uznać, by raptowne „zabranie” dziecka po kilku latach mogło stanowić działanie zgodne z dobrem dziecka.

Więcej na naszej drugiej stronie internetowej

https://adwokat-tumielewicz.pl/aktualnosci/88-dobro-dziecka-co-to-sprawa-o-rozwod-w-przedmiocie-wladzy-rodzicielskiej-konwencja-haska

Zapraszamy do lektury.

Adwokat Krzysztof Tumielewicz

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania i potrzebują porady prawnej, prosimy o kontakt z nami w celu umówienia wizyty.

Skontaktuj się z nami