wróć do aktualności

Poniżej przykładowy sprzeciw w sprawie niewskazania kierującego pojazdem:

 

Do

Sąd Rejonowy w M ...

.. Wydział Karny

ul.

Sprzeciw obrońcy

od wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w M ... z dnia ... czerwca 2012 r. sygn. akt: ..  W .../12

 

Powołując się na udzielone mi  przez Aleksandrę K ... upoważnienie do obrony (w aktach sprawy) składam sprzeciw od w/w wyroku nakazowego.

Wskazane powyżej orzeczenie zaskarżam w całości - na korzyść obwinionej, i wnoszę o jego uchylenie, i w konsekwencji skierowanie sprawy na posiedzenie celem rozważenia możliwości umorzenia postępowania z powodu oczywistego braku podstaw oskarżenia (art. 60 § 1 pkt. 5 KPW), względnie uchylenie zaskarżonego orzeczenia i uniewinnienie .... od zrzuconego jej wykroczenia.

W uzasadnieniu podaję, że w realiach przedmiotowej sprawy, w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy, nie można dopatrzyć się winy obwinionej w niewskazaniu Organowi osoby, której powierzono pojazd do kierowania. Abstrahując od tego, że obowiązujące w tym zakresie przepisy nieco odbiegają od zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych, w tym w szczególności, powszechności poruszania się jednym pojazdem (zwłaszcza pojazdem firmowym) przez wiele osób, braku obowiązku prowadzenie ewidencji osób kierujących pojazdami służbowymi, itp., to przede wszystkim, aby można było w ogóle rozważać odpowiedzialność za wykroczenie z art. 96 § 3 KW należy wykazać, że osoba zobowiązana posiadała taką wiedzę i odmawiała jej przekazania uprawnionemu Organowi. Oskarżyciel nie sprostał temu zadaniu. Przekonuje o tym między innymi podjęta zarówno przez obwinioną jak i właściciela pojazdu współpraca z Organami ścigania. Zarówno właściciel pojazdu jak i osoba która pojazdem poruszała się okresowo wskazywali zasady na jakich odbywa się korzystanie z pojazdu, oraz szczerze wyjaśnili, że trudno jest ustalić, kto o godzinie 10 tej, w dniu ... stycznia 2012 r. był kierowcą samochodu na ul. .... w W ....

Ponadto, wskazać należy, że na pojedzie nie stwierdzono śladów brania udziału w kolizji, co w ogóle stawia pod znakiem zapytania, możliwość obwinienia ... za przedmiotowe wykroczenie.

Podkreślić przy tym należy, że zgodnie z utrwalonym stanowiskiem orzecznictwa i doktryny wynika, że właściciel pojazdu narusza obowiązek wskazania osoby użytkującej pojazd, gdy wprost odmówi wskazania tej osoby albo nie udzieli odpowiedzi na pytanie o to, zadane mu ustnie lub na piśmie przez uprawnioną osobę. Zgodnie z treścią Postanowienia Sądu, sygn.. akt:  VII W 223/2009, publikowanego między innymi w Rzeczpospolitej 2009/121 str. C1 - nie można wymagać od właściciela przedsiębiorstwa, aby wiedział, kto konkretnie i o której godzinie korzystał z firmowych pojazdów. Żaden z przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym nie nakłada na właściciela ani na posiadacza samochodu obowiązku w postaci prowadzenia ewidencji osób korzystających z danego pojazdu.

Na koniec pozwalam sobie zauważyć, iż wymierzenie zaskarżonym wyrokiem, obwinionej ... , matce pięciorga dzieci, zarabiającej ok. 2.000 zł netto miesięcznie, grzywny w wymiarze 500 zł w sposób oczywisty razi swą surowością.

Ponadto, wnoszę o sporządzenie i doręczenie kserokopii wszystkich Protokołów przesłuchań, w tym ... , wymienionych świadków, i wszystkich innych przesłuchanych w sprawie osób - opłata zostanie uiszczona po jej naliczeniu i wezwaniu do zapłaty.

 

Załącznik:

odpis pisma

 

Krzysztof Tumielewicz, adwokat

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania i potrzebują porady prawnej, prosimy o kontakt z nami w celu umówienia wizyty.

Skontaktuj się z nami