wróć do zespołu

adwokat
Konrad Rydzewski

Adwokat w Szczecińskiej Izbie Adwokackiej

adwokat Konrad Rydzewski

Adwokat Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Prawa i Administracji. Wchodzi w skład zespołu Kancelarii Adwokackiej Tumielewicz. Współpracuje z adwokatem Krzysztofem Tumielewiczem od 2013 roku. Posiada ogromne doświadczenie z zakresu spraw odszkodowawczych, w szczególności dotyczących szkód komunikacyjnych, postępowań odszkodowawczych związanych z polis OC i AC, w sprawach egzekucyjnych, sprawach gospodarczych, w tym związanych z niewykonaniem, bądź niewłaściwym wykonaniem umów, a także mając na względzie DNA Kancelarii Adwokackiej, prawem karnych, karnym gospodarczym. Specjalizuje się w sprawach związanych z wypadkami komunikacyjnymi, zatrzymaniem prawa jazdy.


Biegle włada językiem angielskim prawniczym, posiada certyfikat TOLES na poziomie Higher.

 

 

adwokat Konrad Rydzewski na blogu:

Konrad Rydzewski

Szkoda całkowita

Konrad Rydzewski
adwokat

Szkoda całokwita - czym jest i w jaki sposób jest ustalana W praktyce likwidacji szkód komunikacyjnych (szkód powstałych w wyniku np. wypadku dwóch samochodów) ubezpieczyciele wypracowali model tzw. szkody całkowitej. Ze szkodą całkowitą mamy do czynienia w sytuacji, kiedy w wyniku zdarzenia np. wypadku, szacowane koszty przywrócenia pojazdu do stanu (...) czytaj więcej

Konrad Rydzewski

Zwrot od ubezpieczyciela odszkodowania i zadośćuczynienia wypłaconego przez sprawcę wypadku drogowego

Konrad Rydzewski
adwokat

Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie w wyroku z dnia 17.01.2017 r. zasądził na rzecz klienta Kancelarii od ubezpieczyciela pełny zwrot kosztów odszkodowania oraz zadośćuczynienia wypłaconego przez sprawcę wypadku komunikacyjnego na rzecz osoby pokrzywdzonej w wypadku.   Stan faktyczny sprawy sprowadzał się do tego, że klient Kancelarii został prawomocnie (...) czytaj więcej

Konrad Rydzewski

Odszkodowanie od koła łowieckiego za szkody w uprawach

Konrad Rydzewski
adwokat

W dniu 04 kwietnia 2017 r. sukcesem zakończyła się sprawa prowadzona przez Kancelarię przed Sądem Rejonowym Szczecin - Centrum w Szczecinie, w której Kancelaria reprezentowała rolnika, któremu Koło Łowieckie odmówiło wypłaty należnego odszkodowania z tytułu wystąpienia na jego polach uprawnych szkód spowodowanych przez zwierzynę łowną.  W zapadłym wyroku Sąd uwzględnił (...) czytaj więcej

Konrad Rydzewski

Konfiskata rozszerzona

Konrad Rydzewski
adwokat

W dniu 27 kwietnia 2017 r. weszła w życie jedna z istotniejszych zmian w prawie karnym, tj. rozszerzenie zakresu tzw. konfiskaty rozszerzonej dotycząca przepadku przedmiotów pochodzących z przestępstwa. Po nowelizacji przepadek rozszerzony dotyczyć będzie wszystkich czynów zabronionych, których zagrożenie karą wynosi co najmniej 5 lat pozbawienia wolności, a (...) czytaj więcej

Konrad Rydzewski

Odszkodowanie od zarządcy drogi za najechanie na dziurę

Konrad Rydzewski
adwokat

Pozytywnie zakończył się spór sądowy klienta Kancelarii z zarządcą drogi - Powiatem Polickim. Wyrokiem z dnia 25.01.2018 r. Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie zasądził na rzecz poszkodowanego klienta Kancelarii odszkodowanie za szkodę powstałą w wyniku najechania przez powoda swoim pojazdem na głęboką wyrwę w drodze, w (...) czytaj więcej

Konrad Rydzewski

Uniewinnienie kierownika budowy przy pracach remontowych szybu windy

Konrad Rydzewski
adwokat

W dniu 26.01.2018 r. Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum po ponad 3 latach procesu uniewinnił klienta Kancelarii od zarzutu niedopełnienia obowiązków kierownika budowy przy realizacji demontażu i montażu dźwigu w 2013 r. w budynku Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i dopuszczenia do wykonywania pracy przy realizacji umowy w charakterze pracowników (...) czytaj więcej

Konrad Rydzewski

Nadmierny stres w pracy w szkole przyczyną wypadku przy pracy

Konrad Rydzewski
adwokat

Po ponad 3 latach procesu w dniu 09.02.2018 r. sukcesem zakończyła się sprawa klientki kancelarii - nauczycielki w Szkole Podstawowej dotycząca ustalenia wypadku przy pracy. Jesienią 2014 r. w Szkole Podstawowej klientka kancelarii przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych otrzymała od dyrektor szkoły bardzo ostrą reprymendę słowną. Klientka kancelarii po tej rozmowie (...) czytaj więcej

Konrad Rydzewski

Odszkodowanie z AC

Konrad Rydzewski
adwokat

16 maja 2018 r. pełnym uwzględnieniem powództwa, tj. zasądzeniem kwoty 45.300,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie zakończyła się sprawa klienta kancelarii wiedziona przed Sądem Rejonowym w Gryficach przeciwko Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń o zapłatę odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia autocasco. W toku postępowania likwidacyjnego PZU odmówiło poszkodowanemu wypłaty odszkodowania (...) czytaj więcej

Konrad Rydzewski

Zmniejszenie dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych do okresu 6 lat

Konrad Rydzewski
adwokat

Wyrokiem z dnia 20 września 2018 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie w IV Wydziale Karnym Odwoławczym po apelacji wniesionej przez Kancelarię zmienił na korzyść Klienta kancelarii wyrok Sądu I instancji m.in. zamieniając dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 6 lat, orzekł niższą karę pozbawienia wolności niż ta o (...) czytaj więcej

Konrad Rydzewski

Sprawa odszkodowawcza zakończona sukcesem

Konrad Rydzewski
adwokat

Sąd Okręgowy w Słupsku wyrokiem z dnia 21.09.2018 r. oddalił apelację pozwanego zakładu ubezpieczeń Link4 od wyroku Sądu Rejonowego w Człuchowie przyznającego Klientowi kancelarii odszkodowanie na podstawie polisy AC w kwocie 24.000 zł + odsetki ok. 6000 zł za uszkodzony pojazd Porsche.   W (...) czytaj więcej

Konrad Rydzewski

Pokrzywdzona w wypadku drogowym doczekała się zadośćuczynienia

Konrad Rydzewski
adwokat

Sąd Okręgowy w Szczecinie w IV Wydziale Karnym Odwoławczym wyrokiem z dnia 27.09.2018 r. utrzymał w mocy korzystny dla Klienta kancelarii wyrok Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie skazujący sprawcę, który będąc w stanie nietrzeźwości przekraczającym jeden promil alkoholu we krwi spowodował wypadek drogowy, w którym obrażeń doznała Klientka (...) czytaj więcej

Konrad Rydzewski

Zwrot kosztów podróży i zadośćuczynienie od biura podróży za zmarnowany urlop

Konrad Rydzewski
adwokat

Prawomocnym nakazem zapłaty zakończyła się sprawa klienta Kancelarii przeciwku biuru podróży Neckermann. Klient w wyniku błędnych informacji przekazanych przez pracowników biura podróży w dniu wyjazdu nie dość, że nie zdołał dotrzeć na czas na lot na wymarzoną azjatycką podróż to również musiał ponieść dodatkowe koszty lotów nieprzewidzianych w planie podróży. (...) czytaj więcej

Konrad Rydzewski

Uniewinnienie w sprawie karnej

Konrad Rydzewski
adwokat

Sukces z bieżącego tygodnia - uniewinnienie w sprawie karnej. Kancelaria skutecznie wybroniła Klienta przed zarzutem sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób w postaci zawalenia się budowli tymczasowej - rusztowania reklamowego. Sprawa dotyczyła zawalenia się rusztowania reklamowego na jednego z uczestników Dąbskich Wieczorów Filmowych w 2015 roku. (...) czytaj więcej

Konrad Rydzewski

Wygrana sądowa walka z ubezpieczycielem o wysokie odszkodowanie z polisy AC

Konrad Rydzewski
adwokat

Sąd Okręgowy w Szczecinie wydał wyrok korzystny dla Klienta kancelarii nakazujący pozwanemu Generali zapłatę kwoty 151.000,00 złotych wraz z odsetkami oraz kosztami sądowymi. Ubezpieczyciel po zapoznaniu z pisemnymi motywami rozstrzygnięcia odstąpił od odwołania i wypłacił Klientowi wszystkie należności.   Sprawa dotyczyła sporu o wypłatę odszkodowania z polisy AC w związku (...) czytaj więcej

Konrad Rydzewski

Zwiększenie dostępu do odbywania kary w ramach dozoru elektronicznego - bransolety

Konrad Rydzewski
adwokat

Uchwalona i ogłoszona w dniu 31.03.2020 r. ustawa medialnie ogłaszana jako „tarcza antykryzysowa” poza szeregiem uregulowań tymczasowych, dotyczących tego trudnego dla wszystkich okresu stanu epidemii związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV 2 oraz choroby COVID-19 wprowadziła także dość niespodziewanie trwałe zmiany w wielu innych ustawach nie dotyczących problemu epidemii.   (...) czytaj więcej

Konrad Rydzewski

Wygrana sprawa o zapłatę za najechanie na wystającą kostkę brukową

Konrad Rydzewski
adwokat

Wyrokiem z dnia 06 lipca 2020 r. Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie uwzględnił w całości pozew Kancelarii wniesiony w imieniu poszkodowanego Klienta.   Sprawa dotyczyła uszkodzenia podwozia pojazdu Klienta w wyniku najechania na kostkę granitową wystającą z drogi zjazdowej z parkingu jednego ze sklepów w Szczecinie. (...) czytaj więcej

Konrad Rydzewski

Wygrana sprawa o zadośćuczynienie i odszkodowanie za wypadek w Parku Wodnym

Konrad Rydzewski
adwokat

Po ponad 3 letniej walce przed Sądami dwóch instancji zakończyła się z sukcesem sprawa Klientki kancelarii o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie za wypadek na terenie Parku Wodnego w województwie Zachodniopomorskim.     Klientka Kancelarii zjeżdżając na zjeżdżalni w Parku Wodnym doznała poważnego rozcięcia ścięgna Achillesa prawej nogi. Wykonane w dniu wypadku (...) czytaj więcej

Konrad Rydzewski

Wygrana sprawa z ZUS

Konrad Rydzewski
adwokat

Wygrana sprawa z ZUS   Sprawa dotyczyła Klientki Kancelarii, która po ok. 1.5 miesiąca od zatrudnienia niespodziewanie zaszła w ciążę, a następnie po kolejnych 2 miesiącach pracy rozpoczęła korzystanie ze zwolnienia chorobowego w czasie ciąży. ZUS w swojej decyzji zakwestionował wysokość zarobków osiąganych przez Klientkę uznając, że zostały one sztucznie (...) czytaj więcej

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania i potrzebują porady prawnej, prosimy o kontakt z nami w celu umówienia wizyty.

Skontaktuj się z nami