wróć do zakresu usług

Pomagamy naszym Klientom w zawieraniu / i analizowaniu umów

Doradzamy w zakresie wyboru rozwiązań kontraktowych starając się zabezpieczyć interesy naszych Klientów

Przygotowujemy projekty umów, a także dokonujemy analiz proponowanych do zawarcia umów pod kątem unormowań prawnych różnych dziedzin prawa

Posiadamy doświadczenie w opracowywaniu / i analizowaniu:

umów prawa handlowego, w tym umowy spółek, umowy sprzedaży udziałów, aktów założycielskiych, kontraktów,

umów cywilno-prawnych, w tym umowy zastawu, służebności, przelewu, najmu, leasingu, darowizny, ubezpieczenia, sprzedaży, zlecenia, o dzieło, i inne;

umów z zakresu prawa budowlanego, w tym również umowy deweloperskie, umowy o roboty budowlane, umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego, i inne:

umowy z zakresu prawa pracy, w tym umowy zlecenia, umowy menadżerskie, akty powołania, mianowania i wyboru, i inne;

umowy z zakresu prawa bankowego (gwarancji bankowej, kredytu, depozytu, pożyczki, zastawu, kaucji, umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie i inne;

 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania i potrzebują porady prawnej, prosimy o kontakt z nami w celu umówienia wizyty.

Skontaktuj się z nami