wróć do zakresu usług

W ramach świadczonych przez Naszą Kancelarie usług – oferujemy również udział w spotkaniach, negocjacjach, i mediacjach.

Nasza rola może polegać na między innymi bieżącym doradzaniu, konsultowaniu, i ocenie ryzyk. Staramy się na bieżąco referować obowiązujące przy danym zagadnieniu przepisy oraz skutki formalnoprawne.

Dopilnowujemy, aby przekazywane w toku negocjacji czy mediacji dane były jasne i zrozumiałe.

Przed zainicjowaniem sporu należy rozważyć czy nie podjąć mediacji, która może okazać się rozwiązaniem tańszym, i szybszym, nieobarczonym takim ryzkiem jak np. spór sądowy.

Przed skierowaniem sprawy na drogę sądową staramy się rozmawiać z Klientami o sporze i dowiadywać się, do jakich celów dążą i co chce osiągnąć.

Zapraszamy do współpracy

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania i potrzebują porady prawnej, prosimy o kontakt z nami w celu umówienia wizyty.

Skontaktuj się z nami