wróć do zakresu usług

Rejestracja spółek

Rejestrujemy spółki. Pomagamy w formalnościach związanych z założeniem i rejestracją w KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) wszystkich typów spółek prawa handlowego, w tym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Rejestrujemy także spółki jawne, spółki partnerskie, spółki z o.o. spółki komandytowe. Współpracujemy z Biurami rachunkowymi, które poprowadzą obsługę księgową zarejestrowanych spółek.

Likwidacja spółek

Zapewniamy pomoc prawną w realizacji formalności związanych z wszczęciem procesu likwidacji każdego typu spółki prawa handlowego i wykreślenia jej z KRS.
Likwidacja spółki to kilka etapów. W celu jej skutecznego przeprowadzenia należy rozpocząć proces likwidacji, w tym poinformować i zaspokoić wierzycieli, a także dopełnić formalności związanych z wykreśleniem spółki z Krajowego Rejestru Sądowego.

Upadłości spółek

Sporządzamy wnioski o ogłoszenie upadłości oraz występujemy jako pełnomocnicy w postępowaniach upadłościowe w imieniu podmiotów przedsiębiorców, w tym spółek.


Zmiany w Spółkach

Zapewniamy obsługę prawną podmiotów gospodarczych, w tym co do zmian składu osobowego, podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, zmian umów i statutów itp.

Stała obsługa 

Zapewniamy stałą obsługę prawną spółek. 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania i potrzebują porady prawnej, prosimy o kontakt z nami w celu umówienia wizyty.

Skontaktuj się z nami