wróć do zakresu usług

Przygotowujemy projekty wszystkich rodzajów pism, w tym pism procesowych, w tym na każdym etapie postępowania, zarówno w postępowaniach cywilnych, karnych jak również administracyjnych.

W postępowaniu sadowym opracowujemy pozwy, odpowiedzi na pozwy, wnioski, apelacje, zażalenia, sprzeciwy i zarzuty od nakazu zapłaty.

W postępowaniu administracyjnym odwołania od decyzji administracyjnych, skargi do WSA, skargi do NSA.

Na etapie postępowania egzekucyjnego wnioski o nadanie klauzuli wykonalności, wniosek o wszczęcie postepowania egzekucyjnego, skargi na czynności komornika, powództwa przeciwegzekucyjne.

W ramach postepowania karnego opracowujemy wnioski o warunkowe przedterminowe zwolnienia, o przerwę w odbyciu kary, o odroczenie wykonania kary, apelacje, kasacje, zażalenia, wnioski o wznowienie postępowania, wnioski o dozór elektroniczny, akty oskarżenia, odpowiedzi na akty oskarżenia, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Przygotowujemy opinie prawne, ekspertyzy prawne. 

Opracowujemy środki zaskarżenia do Sądu Najwyższego, w tym kasacje w sprawach karnych, skargi kasacyjne w sprawach cywilnych. 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania i potrzebują porady prawnej, prosimy o kontakt z nami w celu umówienia wizyty.

Skontaktuj się z nami