wróć do aktualności

Prawa zatrzymanego. Prawo karne. Zatrzymanie.  

Kiedy możesz zostać zatrzymany ?

Formalnie, przede wszystkim wtedy kiedy istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniłeś przestępstwo, a zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się (…). Faktycznie – możesz być zatrzymany kiedy „zechcą tego organy ścigania”. Zatrzymania mogą dokonać funkcjonariusze organów ścigania, w tym: Policja, ale również CBA, ABW, KAS.

Gdzie możesz zostać zatrzymany ?

W zasadzie wszędzie. Najczęściej w domu, najczęściej między 6:00 a 22:00, najczęściej do zatrzymań dochodzi w godzinach porannych, najczęściej w miejscu przebywania, najczęściej z zatrzymaniem łączy się przeszukanie, i zatrzymanie rzeczy takich jak: telefony, komputery, zapiski, notatki.  

Jak długo możesz być zatrzymany ?

Zgodnie z przepisami, zatrzymanego należy zwolnić niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zatrzymania. Faktycznie, Prokurator o tym decyduje, niekiedy „wykorzystując maksymalnie przysługujący mu okres” (maks 48 godzin). Zatrzymanie nie jest czymś przyjemnym. Często zatrzymani, nie radzą sobie z zatrzymaniem. Jeśli prokurator skieruje wniosek do Sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowana – okres zatrzymania może się wydłużyć do maks – 72 godzin.  

Do czego masz prawo ?

Po pierwsze, do poproszenia o wylegitymowanie się funkcjonariuszy, masz prawo poprosić o okazanie legitymacji służbowej, a jeśli będziesz miał wątpliwości co do tego czy do Twoich drzwi pukają prawdziwi Policjanci, jeśli masz taką możliwość, możesz zadzwonić na nr 112, i zgłosić, że „dobijają się do drzwi osoby podające się za Funkcjonariuszy”, z zapytaniem, czy to prawdziwi Policjanci ?. Tak możesz tak zrobić, jeśli będziesz miał na to czas ????

Masz prawo żądać okazania „Postanowienia o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu do prokuratury”. Jeżeli do zatrzymania dochodzi w sytuacji tzw. uzasadnionego przypuszczenia popełnienia przestępstwa, Policja musi podać co najmniej ustnie „powody zatrzymania”, i „okazać legitymacje służbową”.

Prawo do obrony. Masz prawo do obrony (!). To podstawowe prawo – z którego naprawdę warto korzystać. Należy zażądać kontaktu z adwokatem. Jak to zrobić. W przypadku zatrzymania, funkcjonariusze muszą sporządzić „Protokół zatrzymania” gdzie zatrzymany ma prawo (nikt nie może mu tego odmówić) wpisać  (najlepiej DRUKOWANYMI LITERAMI), „żądam ustanowienia adwokata”.

Jak znasz jakiegoś adwokata – napisz, UPOWAŻNIAM DO OBRONY ADOWKATA „YX” zażądaj Jego zawiadomienia.

(ŻĄDAM ZAWIADOMIENIA GO O MOIM ZATRZYMANIU. ŻĄDAM UMOŻLIWIENIA MI ROZMOWY Z NIM, W JAKIEJKOLWIEK DOSTĘPNEJ FORMIE. Na przykład przez telefon.  Pamiętaj o tym prawie. To bardzo pomaga.

Złóż zażalenie na swoje zatrzymanie. Poproś o kartę i długopis, i napisz: „zaskarżam moje zatrzymanie bo uważam je za niezasadne, nielegalne, i bezprawne”. Podpisz się, i przekaż Funkcjonariuszom którzy dokonują zatrzymania. Muszą o tym poinformować Prokuratora i niezwłocznie przekazać to zażalenie do Sądu.

Masz prawo do milczenia. Skorzystać z tego prawa – co najmniej do czasu kontaktu z adwokatem. W praktyce – wszystko co powiesz może być wykorzystane przeciwko Tobie (tak, mimo, że nie jesteśmy w Ameryce, tak może się stać). Jak powiesz, że jesteś winny, to mimo, że formalnie nie składasz jeszcze wyjaśnień, na okoliczność tego co mówiłeś można (niestety) przesłuchiwać Funkcjonariuszy.

Masz prawo uzyskać na piśmie pouczenia i prawo spokojnego zapoznania się z nimi. Masz prawo domagania się wyjaśnienia, wytłumaczenia pouczeń jeśli czegoś nie rozumiesz.

Cokolwiek uważasz za ważne, wpisz (lub poproś o wpisanie) do protokołu zatrzymania. Jak Funkcjonariusz odmawia wpisania czegoś, poproś aby napisał, odmawiam wpisania „tego a tego” do protokołu. Jak uznasz, że coś przebiega nieprawidłowo, złóż skargę na Funkcjonariuszy. Od razu, poprosić o kartkę papieru i napisz „składam skargę”. Nie bój się. Zatrzymanie, jest bardzo sformalizowaną czynnością. Za prawidłowy przebieg odpowiadają Funkcjonariusze.

Czytaj co podpisujesz. Nie ma, że stres, że szok. Jak nie czytasz nie podpisuj. Zawsze to lepsza sytuacja, niż podpisanie bez czytania. Wówczas Funkcjonariusz zrobi adnotacje o odmowie podpisania. Nie może to wywołać żadnych negatywnych konsekwencji dla Ciebie.

Spakuj się. Poproś o możliwość spakowania się, umycia zębów, wzięcia kosmetyczki, pieniędzy.

Weź, miedzy innymi: kosmetyki, w tym pastę do zębów, szczoteczkę, mydło, podstawowe rzeczy, bielizna, skarpety, klapki, ubierz się wygodnie, załóż wygodne obuwie (najlepiej bez sznurówek), weź jednorazówkę do golenia, antypespirant. Weź zegarek, książkę. Wodę, coś do zjedzenia, najlepiej, hermetycznie zapakowane. Weź lekarstwa. Jeśli będziesz na Policyjnej Izbie Zatrzymań, poprosić o możliwość wzięcia prysznicu. Zapytaj jakie masz prawa. Poprosić o gazetę. Jak będziesz się źle czuł – zakomunikuj to, poprosić o kontakt z lekarzem.

Bez względu na wszystko – zachowaj spokój. Bądź kulturalny. Od przybyłych funkcjonariuszy niewiele zależy. Oni są tylko „wykonawcami poleceń innych osób”. Postaraj się zrozumieć ich rolę. Spokój. Grzecznie. Proszę robić swoje. Artykułuj swoje potrzeby, pytaj o swoje prawa. Domagaj się kontaktu z prawnikiem. Jak nie znasz, poprosić o to najbliższych. Prawnika dla zatrzymanego może ustanowić „każdy”. Wystarczy telefon, do „pierwszej lepszej Kancelarii” z prośbą o pomoc. O polecenie prawnika który zna się na sprawach karnych. W braku takiego kontaktu poszukaj w Internecie kontaktu do prawnika – lub zadzwoń do właściwej dla miejsca zamieszkania Okręgowej Izby Adwokackiej. Prawnika możesz na późniejszym etapie postępowania zmienić, dobrać innego. Zawsze warto aby „obok” był prawnik. Koszt takiej pomocy, w pierwszym etapie – może oscylować od kilkuset złotych do kilku tysięcy złotych. Zapytaj o kwotę. Jak zatrzymanie zostanie uznane za bezzasadne będziesz mógł domagać się zwrotu poniesionych kosztów, zadośćuczynienia za doznane krzywdy, pokrycia wszystkich strat.

Oby nigdy nie miała miejsca taka sytuacja.

Pozdrawiamy – Zespół Kancelarii Adwokackiej – adwokata Krzysztofa Tumielewicza

www.adwokaciszczecin.pl

www.adwokat-tumielewicz.pl  

 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania i potrzebują porady prawnej, prosimy o kontakt z nami w celu umówienia wizyty.

Skontaktuj się z nami