wróć do aktualności

List żelazny, kto go wydaje, co daje ?

I.

List żelazny to dokument – Postanowienie Sądu, który chroni nas przed tymczasowym aresztowaniem.


W praktyce wygląda to tak, że np. policja zatrzymuje kilka osób do sprawy, składa wniosek o areszt. Część osób czeka na sprawę w areszcie, a część której nie udało się zatrzymać, bo była na „zakupach w Berlinie” w czasie kiedy policja zatrzymywała pozostałych – piszę do Sądu – jestem za granicą, stawię się do Prokuratora, Sądu – pod warunkiem gwarancji odpowiadania z wolnej stopy – czyli z tzw. wolności.


Oznacza to, że wobec osoby, której wydano taki list nie można nie tylko tymczasowo aresztować, ale również pozbawić wolności w żadnej innej formie.


Z wydaniem listu żelaznego wiąże się szereg zagadnień. W praktyce Sądy uzależniają wydanie listu żelaznego od wpłaty poręczenia majątkowego. Taka niepisana zasada obowiązuje w większości Sadów Okręgowych. Sądy często oczekują braku sprzeciwu prokuratora by wydać zgodę na list żelazny. W tym zakresie, mimo dość jasnego brzemienia przepisu wciąż stanowiska są podzielone. Jedne Sądy uważają, że zgoda, lub sprzeciw prokuratora nie jest dla nich wiążące. Inne składy uważają, że listu żelaznego bez zgody prokuratora dać nie mogą.


List żelazny w praktyce nie powinien również prowadzić do zbytniego uprzywilejowanie jednego podejrzanego w stosunku do drugiego. Czyli jeśli ktoś uciekł przed postępowaniem karnym będzie mu trudniej uzyskać list żelazny, aniżeli osobie, którą postepowanie zastało gdy ta od jakiegoś czasu faktycznie mieszkała i pracowała za granicą.

Co gwarantuje list żelazny


List żelazny zapewnia podejrzanemu pozostawanie na wolności w związku z postępowaniem, w którym wydano ten dokument. Podejrzany musi złożyć oświadczenie, że stawi się do sądu lub do prokuratora w oznaczonym terminie.

O wydaniu listu decyduje właściwy Sąd Okręgowy.

Od decyzji Sądu Okręgowego można się odwołać do Sądu Apelacyjnego.


Nasza Kancelaria Adwokacka specjalizuje się w prawie karnym – obronach w sprawach karnych. Mamy duże doświadczenie w procedurach uzyskania listu żelaznego.

Czas trwania postepowań od złożenia wniosku do wydania listu żelaznego to średnio kilka miesięcy od 2 do 4 miesięcy w zależności od Sądu, jego obłożenia.

Znamy medialnym przykładem skorzystania z listu żelaznego jest sprawa boksera Andrzeja Gołoty, posła Piotra Misztala, czy obecnie sprawy tragicznego wypadku na autostradzie.
Aby w praktyce mieć szansę na uzyskanie listu żelaznego należy uprawdopodobnić że się przebywa za granicą. Warunkiem wydania listu żelaznego jest przebywanie za granicą. Adwokat Szczecin Krzysztof Tumielewicz – zapraszamy do konsultacji on line – omówienia Państwa sytuacji, w tym tego czy w Państwa przypadku są podstawy do uzyskania zgody na list żelazny, możliwości odpowiadania z tzw. wolnej stopy. W zasadzie całą procedurę można przeprowadzić zdalnie.

II.

Przykłady list żelazny 

II Kp 486/24
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Data wpływu: 14.05.2024
Data zakończenia: 01.07.2024
ZAKOŃCZONA
Referent: SSO Marcin Buzdygan
Strony postępowania: Michał , adwokat Krzysztof Tumielewicz, Prokuratura Regionalna w Katowicach Wydział II do Spraw Przestępczości Finansowo-Skarbowej
Przedmiot sprawy: w przedmiocie wydania listu żelaznego

postanawia

zastosować wobec podejrzanego Michała , urodzonego , poręczenie majątkowe w postaci pieniędzy w kwocie 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) zł, uzależniając ewentualne wydanie listu żelaznego wobec podejrzanego od dokonania wpłaty tej kwoty w terminie 14 dni od uprawomocnienia się postanowienia na konto sum depozytowych Prokuratury Regionalnej w Katowicach.

II AKz 1012/23
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Data wpływu: 17.08.2023
Data zakończenia: 10.10.2023
ZAKOŃCZONA
Referent: SSA Robert Kirejew
Strony postępowania: Prokuratura Regionalna w Katowicach (K), adwokat Krzysztof Tumielewicz, Przedmiot sprawy: 47.zażalenie obrońcy podejrzanego na nieuwzględnienie wniosku o wydanie listu żelaznego

II Kp 548/23
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Data wpływu: 12.06.2023
Data zakończenia: 25.07.2023
ZAKOŃCZONA
Referent: SSO Urszula Adamik
Strony postępowania: Prokuratura Regionalna w Katowicach Wydział II do Spraw Przestępczości Finansowo-Skarbowej, adwokat Krzysztof Tumielewicz
Przedmiot sprawy: w przedmiocie wydania listu żelaznego

postanawia:

odmówić wnioskowi o wydanie listu żelaznego Janowi Kowalskiemu 

www.tumielewicz.pl

 

 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania i potrzebują porady prawnej, prosimy o kontakt z nami w celu umówienia wizyty.

Skontaktuj się z nami