wróć do aktualności

Szczególne zezwolenie na opuszczenie zakładu


Określone jest w art. 141a kkw, przepis ten przewiduje zezwolenie na opuszczenie zakładu karnego, jest ono uzależnione od wystąpienia po stronie przebywającego w zakładzie wyjątkowych sytuacji np. poważnej choroby lub śmierci członka rodziny oraz w sytuacji określonych przez ustawodawcę jako ,,wypadki szczególnie ważne dla skazanego” Poza przepisami krajowymi, kwestię te regulują przepisy międzynarodowe, zgodnie z którymi więzień, jeżeli pozwalają na to okoliczności, powinien uzyskać zezwolenie na opuszczenie zakładu, w asyście funkcjonariuszy albo samodzielnie w celu odwiedzenia chorego krewnego, uczestniczenia w pogrzebie lub z innych względów humanitarnych. Organy krajowe powinny badać merytorycznie każdy przypadek.

Istotnym zagadnieniem są tutaj ,, wypadki szczególnie ważne dla skazanego”, jest to pojęcie niedookreślone, o charakterze ocennym, jednak kierując się zasadami humanitaryzmu i poszanowania godności ludzkiej osoby przebywającej w zakładzie, powinno się rozumieć szeroko.
Przyjmuje się, że zwrot ten należy interpretować dwustronnie, z jednej strony jako wypadki losowe, z drugiej zaś jako wypadki związane z rodziną i sytuacją osobistą skazanego. Można przykładowo wymienić kilka takich sytuacji losowych: kataklizm, pożar domu, ważne wydarzenia rodzinne dotyczące osób najbliższych dla skazanego, np. chrzciny, ślub dziecka, a także istotna transakcja majątkowa.

Następnym zagadnieniem określonym w przepisie pozwalającym na szczególne zezwolenie na opuszczenie zakładu jest kwestia konwoju funkcjoariusza SW lub osoby godnej zaufania.

Ma charakter fakultatywny, zależny od jednostki pod której pieczą jest osadzony. Co do osoby godnej zaufania musi posiadać odpowiednie cechy i kompetencje, powinna być znana administracji zakładu karnego. Administracja zakładu karnego ocenia czy zachodzi potrzeba konwoju lub asysty, ponieważ zna ona warunki takiej osoby i jej skłonności

Tryb udzielenia zezwolenia

 

Kompetencja ta przyznana została Dyrektorowi Zakładu Karnego. W przypadku osoby tymczasowo aresztowanej, udzielenie zezwolenia wymaga wydania zarządzenia przez organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje.

Sytuacja z ostatnich dni, tymczasowo aresztowanemu zmarł ojciec, pogrzeb. Szybkie działanie mecenasa Tumielewicza i zespołu kancelarii, zwrócenie się do prokuratora, który wydał zgodę.Następnie prośba do Dyrektora Aresztu Śledczego, kilka telefonów. I zgoda na opuszczenie Aresztu.

Poniżej link do ciekawego orzeczenia Sądu Najwyższego dotyczącego instytucji szczególnego zezwolenia na opuszczenie zakładu.

Orzeczenie Sądu Najwyższego

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania i potrzebują porady prawnej, prosimy o kontakt z nami w celu umówienia wizyty.

Skontaktuj się z nami