wróć do aktualności

Szanowni Państwo,

chcielibyśmy napisać parę przydatnych informacji na temat obowiązujących (choć nie zawsze przestrzeganych przez adwokatów) zasad obowiązujących w przypadku osób zatrzymanych, osób tymczasowo aresztowanych, czy odbywających kary pozbawienia wolności. W takich sytuacjach, nie mniej ważne jak sama praca obrońcy, adwokata, jest kontakt z osobami najbliższymi, w postaci widzeń (zgody na widzenia), ale i listów, czy tzw. paczek.

Skazanemu należy umożliwiać utrzymywanie więzi przede wszystkim z rodziną i innymi osobami bliskimi przez widzenia, korespondencję, rozmowy telefoniczne, paczki i przekazy pieniężne, a w uzasadnionych wypadkach, za zgodą dyrektora zakładu karnego, również przez inne środki łączności, oraz ułatwiać utrzymywanie kontaktów z podmiotami, o których mowa w art. 38 § 1. Tak stanowi fragment Kodeksu Karnego Wykonawczego.

Jak jednak wygląda cała procedura, jak wysłać list, paczkę do osoby przebywającej w takim miejscu.

Na wstępie pokrótce omówię Państwu kwestie widzeń.

Na początku potrzebna jest zgoda organu, do którego dyspozycji pozostaje osadzony, prokuratura, sąd. Gdy zgoda zostanie wydana, trzeba wykonać telefon, udać się osobiście do jednostki, w której przebywa osadzony i umówić na widzenie. Zgody są wydawane albo w sposób umożlwiający kontakt bezpośredni, czyli przy tzw. stoliku – albo „regulaminowo” czy przez tzw. plekse. Widzenie trwa 60 minut. Osoba powinna stawić się 20 minut przed planowanym widzeniem.

Wniosek o widzenie

Co do kwestii listów i paczek, sprawa wygląda następująca.

Listy mogą zostać objęte cenzurą przez organ, który dysponuje osadzonym. Organ taki sprawdza czy treść listu w żaden sposób nie wpłynie na prowadzone postępowanie. Dlatego listy te mogą dotrzeć po dłuższym czasie. Co do paczek, tu występują ograniczenia związane z gabarytami rzeczy, które można wysyłać, najlepiej w przypadku gazet, zdjęć nie przekraczać 0,5 kg.

Ponadto osadzony może otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową (artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe) oraz paczkę higieniczną (do 6 kg) za pośrednictwem aresztu śledczego oraz podmiotu prowadzącego kantynę dla osadzonych. Paczkę osadzony będzie otrzymywał po złożeniu przez niego zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. W przypadku tym koszty paczki osadzony pokrywa ze środków przypadających do jego dyspozycji.

Bardzo ważne jest opisanie zawartości paczki, np. przesyłam 3 gazety i 10 zdjęć osób najbliższych. Takie paczki / listy powinno adresować się w następujący sposób, miejsce, w którym przebywa osadzony np. Areszt Śledczy w Szczecinie, imię, nazwisko i imię ojca osadzonego.

Przykładowo: Jan Kowalski syn Adama

Przed wysłaniem takiego listu, paczki warto odwiedzić stronę internetową miejsca pobytu osadzonego, zakładkę dla interesantów, gdzie opisane są wszelkie najważniejsze kwestie i warunki. Tam również znajdują się potrzebne informacji dotyczące zamówień paczek.

Poniżej link do strony Aresztu Śledczego w Szczecinie.

https://www.sw.gov.pl/strona/dla-interesantow-areszt-Sledczy-szczecin

Nadmieniamy przy tym, że adwokatom nie wolno niczego wnosić ani wynosić poza cenzurą korespondencji. Adwokatom nie wolno udzielać szczegółowych informacji na temat szczegółów śledztwa. Tym bardziej, że obecne adwokaci są postrzegani jako wróg, i każdy pretekst jest wykorzystywany aby adwokatów zastraszyć, i pozbawić podejrzanych, oskarżonych odważnej, rzetelnej obrony. Nasza Kancelaria przestrzega powyższych zasad. Prosimy nas nie prosić o ich naginanie. Naszym celem jest pomoc prawna naszym Klientom.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania i potrzebują porady prawnej, prosimy o kontakt z nami w celu umówienia wizyty.

Skontaktuj się z nami