wróć do aktualności

Adwokat na budowie w przenośni i dosłownie

Adwokaci i radcy prawni z Naszej Kancelarii Tumielewicz pomagają firmom budowlanym sprawnie prowadzić projekty budowlane – poczynając od rokowań, negocjacji, udziału w naradach budowlanych, przez przygotowanie projektów umów, analiz, kosztorysów, itp.

Podpowiadamy jak się zabezpieczyć. Przewidujemy problemy, dbamy o płynność inwestycji. Proponujemy rozwiązania dla uzyskania optymalnego przebiegu inwestycji. Pracujemy z Klientami w Kancelarii Adwokackiej, a także on – line, jak również bezpośrednio na placach budowy, gdzie rozmawiamy z wykonawcami, inwestorami, nadzorem budowalnym, usprawniając procesy budowlane.

Pomagamy zarówno na gruncie formlano prawnym, ale również ludzkim. Staramy się być koncyliacyjni. Wspierać strony w ugodowym kończeniu sporów. Dzięki współpracy z Kancelarią, można uniknąć wielu ryzyk, czy problemów.

Wspieramy zamawiających, podmioty publiczne, prywatne, wykonawców, jak również inwestorów. Obsługujemy prawnie przedsiębiorców z branży projektowej, architektów, nadzór budowlany, branżę budowlaną w złożonych projektach infrastrukturalnych na terenie zachodniej polski, zaś w sprawach skomplikowanych, złożonych, uzasadnionych ekonomicznie, również na terenie całego kraju. Zwłaszcza dziś, w czasie rozpraw on line, możliwości jakie dają narzędzia do porozumiewania się na odległość warto współpracować z profesjonalistami.

Posiadamy doświadczenie w obsłudze prawnej skomplikowanych projektów budowalnych realizowanych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC oraz współfinansowanych ze środków unijnych. 

Na przykład: https://www.focushotels.pl/grand-focus-hotel-szczecin

https://adwokat-tumielewicz.pl/aktualnosci/37-sukces-w-postaci-realizacji-inwestycji-pieknego-4-gwiazdkowego-hotelu-znajdujacego-sie-w-zabytkowej-xix-wiecznej-kamienicy


Dbamy o bezpieczeństwo Naszych Klientów. Wspieramy w procedurach BHP, przygotowaniu, analizach dokumentacji, wniosków o DWZ, pozwolenie na budowę. Obsługujemy nadzór budowalny, inwestorów, Inżynierów Kontraktu. Reprezentujemy Naszych Klientów w sporach o miedzy innymi - co do: kara umowna, kary umowne, nieterminowość robót, odbiór bezusterkowy, odbiory, odstąpienie, rozwiązanie umowy, spory z podwykonawcami, potrącenie kar umownych, odszkodowania, obsługa prawna przetargów, roboty dodatkowe, ryczałt a kosztorys, solidarna odpowiedzialność inwestora, spory sądowe, mediacje sądowe i pozasądowe, umowa o roboty budowlane, upadłość, wykonanie zastępcze, spór o wynagrodzenie, zamówienia publiczne.

 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania i potrzebują porady prawnej, prosimy o kontakt z nami w celu umówienia wizyty.

Skontaktuj się z nami