wróć do zakresu usług

Obrona w sprawach karnych, w tym karnoskarbowych, karnych gospodarczych

Sprawy aresztowe pomoc prawna w ramach tymczasowego aresztowania 

Zapewniamy profesjonalną obronę we wszystkich rodzajach postępowań karnych, na wszystkich etapach postępowania – poczynając od osoby podejrzewanej, przez podejrzanego, oskarżonego, skazanego (i oczywiście uniewinnionego .. ).

mamy doświadczenie w obronach w sprawach karnych prowadzonych przez Policje, CBŚP, ABW, CBA, Prokuratury Rejonowe, Prokuratury Okręgowe, Prokuratury Regionalne, i Prokuraturę Krajową

możemy pochwalić się doprowadzeniem do umorzenia postępowań prokuratorskich w których niewinne osoby, na podstawie pomówień, było tymczasowo aresztowane 

reprezentujemy naszych Klientów poczynając od postępowań przygotowawczych (prokuratorskich) po postępowania sądowe i wykonawcze, a także postępowania o naruszenie dóbr osobistych, odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie 

świadczymy pomoc prawną również w postępowaniu apelacyjnym, zażaleniowym, kasacyjnym lub postępowaniu o wznowienie postępowania;

w postępowaniu wykonawczym reprezentujemy naszych Klientów w sprawach z wniosków o odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonaniu kary, przedterminowe warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, zmianę postanowienia o zarządzeniu wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności;

ENA - reprezentujemy również w zwiazku z wykonywaniem Europejskich Nakazów Aresztowania, a także Ekstradycji

przygotowujemy wnioski w sprawach o ułaskawienie;
przygotowujemy wnioski o odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego (SDE - System Dozoru Elektronicznego) 
sporządzamy prywatne akty oskarżenia, a także subsydiarne akty oskarżenia (pod odmowie skierowania aktu oskarżenia przez Prokuraturę);

reprezentujemy również Pokrzywdzonych w postępowaniach karnych, na wszystkich etapach, w tym również sądowych, jako oskarżyciele posiłkowi

przygotowujemy wszystkie pisma procesowe, w tym środki odwoławcze, w tym apelacje, zażalenia i kasacje

nasze doświadczenie zawodowe, w tym w stałym biegu co najmniej kilkadziesiąt spraw karnych, na różnych etapach, w tym aresztowych, prokuratorskich, sądowych, wykonawczych, zapewnia specjalistyczną i rzetelną obronę Klientów Naszej Kancelarii w postępowaniach karnych

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania i potrzebują porady prawnej, prosimy o kontakt z nami w celu umówienia wizyty.

Skontaktuj się z nami