wróć do zakresu usług

Prawo cywilne

Sprawy cywilne

Pomagamy naszym Klientom w sprawach cywilnych. Poczynając od spraw o zapłatę, w których występujemy zarówno po stronie powodów, jak również pozwanych.  Prowadzimy również postępowania mające na celu odzyskanie należności dla naszych Klientów od ich dłużników (tzw. windykacja). Świadczymy również usługi w zakresie windykacji przedsądowej, w której staramy się sprawy załatwić ugodowo. Zapewniamy pełną obsługę przy prowadzeniu windykacji sądowej, wybierając najkorzystniejszy dla Klienta sposób prowadzenia postępowania w tym skorzystania z możliwości postępowania upominawczego-elektronicznego, postępowania nakazowego. Na etapie egzekucji komorniczej, aktywnie wspieramy działalność komornika, tak, aby egzekucja była skuteczna i szybka. Stale współpracujemy z Kancelariami Komorniczymi z naszego regionu, jak również innych części Polski.

Prowadzimy również egzekucje zagraniczną. Reprezentujemy Naszych Klientów w postępowaniach o wydanie zaświadczenia o Europejskim Tytule Egzekucyjnym (ETE).

W ramach świadczonych usług:

sporządzamy i kierujemy do sądu pozwy na podstawie zgromadzonych dokumentów, starając się jak najszybciej uzyskać tytuł wykonawczy (postępowanie nakazowe, postępowanie elektroniczne-upominawcze)

przygotowujemy pisma procesowe w trakcie procesu aż do uzyskania prawomocnego wyroku przed sądami wszystkich instancji, występujemy do sądu o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności oraz skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej

pomagamy we wszystkich aspektach prawnych obrotu nieruchomościami, w tym w szczególności w zakresie analizy prawnej nieruchomości, umów sprzedaży i umów najmu/dzierżawy nieruchomości, kontraktów na roboty budowlane, a także przy uzyskaniu zezwoleń organów administracji państwowej;

prowadzimy sprawy o stwierdzenie zasiedzenia, ustanowienie służebności, zniesienie współwłasności, o wdanie, czy eksmisje

udzielamy porad prawnych z zakresu prawa wekslowego w szczególności przy wypełnianiu weksla, sporządzaniu deklaracji wekslowych i sprawach sądowych w roszczeniach opartych na wekslu.

reprezentujemy naszych Klientów w sporach sadowych, w tym w ramach postępowań cywilnych, administracyjnych w sprawach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym. Działamy również w imieniu Klientów w postępowaniach mediacyjnych oraz arbitrażowych.

posiadamy doświadczenie w sprawach z zakresu prawa spadkowego; doradzamy w zakresie rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci, przy sporządzaniu testamentów, w tym w dokonywaniu zapisów i poleceń oraz przy wydziedziczaniu;

prowadzimy sprawy z zakresu stwierdzenia nabycia spadku, w sprawach o zachowek oraz o dział spadku.