wróć do zakresu usług

Błędy medyczne Prawo medyczne

Reprezentujemy naszych Klientów w zakresie: dochodzenia roszczeń za błędy medyczne, w tym przeciwko podmiotom leczniczym (Szpitale, Przychodnie, Gabinety Lekarskie, a także przeciwko samym lekarzom, inne), a także przeciwko ubezpieczycielom tych podmiotów; reprezentujemy przed Okręgowymi Izbami Lekarskimi (pacjentów, a także obwinionych lekarzy)

działamy również przed właściwymi Okręgowymi Izbami Lekarskimi, a także w ramach postępowań karnych, gdzie pomagamy w wyjaśnieniu kto zawinił w danym zdarzeniu. Jeśli w danej sprawie popełniono przestępstwo, w ramach jednego zlecenia reprezentujemy Pokrzywdzonych i ich najbliższych w ramach postępowania karnego, gdzie pomagamy w wyjaśnieniu sprawy, zebraniu dowodów, a także w ramach spraw karanych dochodzimy odszkodowań, i zadośćuczynień. Jest to bardzo korzystne (dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień w ramach postępowań karnych) dla Klientów, albowiem nie muszą ponosić żadnych kosztów postępowania.

Możemy pochwalić się postępowaniami gdzie doprowadziliśmy do oskarżenia lekarzy za narażenie swoich Pacjentów, wydania przez Sądy wyroków skazujących, i zasądzenia bezpośrednio od lekarzy odszkodowań na poziomie kilkuset tysięcy złotych (!).  

Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu spraw – poczynając od błędów w sztuce lekarskiej, czy tzw. zwykłych zaniedbań, których skutki były, lub mogły być bardzo poważne dla Pacjentów, w tym między innymi takich jak: zakażenia szpitalne, błędne diagnozy, niepodjęcie właściwego leczenia, odmowę udzielenia pomocy, wycięcie zdrowego narządu, czy śmierci. W stałym biegu Kancelaria posiada co najmniej kilkadziesiąt takich spraw, zarówno na etapie prokuratorskim, jak przed sądami cywilnymi. Bierzemy udział w szkoleniach.

Osoba, która doznał uszczerbku na zdrowiu w wyniku błędu lub zaniedbania lekarskiego może dochodzić roszczeń o wypłatę odszkodowania, zadośćuczynienia, jak również comiesięcznej renty.

W przypadku śmierci Pacjenta, powyższe uprawnienia przysługują osobom najbliższym.

Odszkodowanie za błąd lekarski jest świadczeniem zmierzającym do pokrycia – po pierwsze: wszelkich strat finansowych, jakie powstały na skutek zdarzenia wywołującego szkodę, w tym między innymi: kosztów zakupu leków, leczenia, rehabilitacji, zakupu specjalistycznego sprzętu , czy dostosowania miejsca zamieszkania do potrzeb poszkodowanego Pacjenta, jak również zwrot utraconego dochodu, czy utraconych zarobków.

Poszkodowany może się także domagać zwrotu kosztów opieki sprawowanej nad nim przez osoby trzecie.

Zadośćuczynienie – zaś ma na celu  r e k o m p e n s a t ę  szkód o charakterze niematerialnym / niemajątkowym, takich jak ból, cierpienie, czy spowodowanie wydłużenia procesu leczenia, doprowadzenie do kalectwa, oszpecenia, doprowadzenie do zmiany w codziennym funkcjonowaniu.

Zapraszamy do współpracy, do kontaktu z Kancelarią. Współpracę zaczynamy od analizy dokumentacji medycznej, rozmowy z Klientem, oceny szans. Jeśli uznamy, że możemy pomóc, ustalamy zasady współpracy. Wynagrodzenie ustalamy indywidualnie, na życzenie Klienta, może być ono uzależnione od pozytywnego zakończenia sprawy.