wróć do zakresu usług

Inwestycje nieruchomości  obsługa prawna inwestycji

Nieruchomości Obsługa prawna inwestycji Komercjalizacja Prawo budowlane Prawo administracyjne Spory Administracyjne

Nasza Kancelaria Adwokacka, dysponująca stałym kilkunasto osobowym zespołem prawników w tym adwokatów, radców prawnych, aplikantów adwokackich i radcowskich prowadzi kompleksową obsługę prawną podmiotów uczestniczących w procesie budowlanym, poczynając od małych inwestorów, przez duże podmioty, w tym deweloperów, funduszy inwestycyjnych. Analizujemy stany prawne nieruchomości, przygotowujemy projekty umów, w tym umów spółek celowych (powoływanych do realizacji takich inwestycji), umów zakupu nieruchomości, umów z architektami, wykonawcami, generalnymi wykonawcami, podwykonawcami, inżynierami projektu, kierownikami budów, itd.

Posiadamy doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej i organizacyjnej dużych inwestycji, w tym inwestycji handlowych (obiekty handlowe średnio i wielkopowierzchniowe), biurowych, hotelowych. Posiadamy Referencje od firm którym pomagaliśmy przy organizacji obiektów handlowych wielkopowierzchniowych (np. sklepów z Grupy Intermarche), stacji paliw (np. stacje paliw sieci BP, Orlen, Intermarche), biurowych (obsługa prawna inwestycji biurowej, biurowiec klasy A, np. kompleksowa rewitalizacja Kamienicy Dorhna w Szczecinie - http://kamienicadohrna.pl/), czy umów z największą Polską siecią hotelową – FOCUS S.A. - https://www.focushotels.pl/

Świadczymy obsługę prawną poczynając od założenia spółki celowej, wyboru formy organizacyjnoprawnej, wyboru sposobu opodatkowania, zorganizowania zespołu, w tym architektów, inżynierów, kierowników budowy, nadzoru inwestorskiego, obsługi księgowej, podatkowej. Reprezentujemy naszych Klientów przed Organami administracyjnymi w postępowaniach w przedmiocie pozyskania Decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie, w tym przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, z Naczelnym Sądem Administracyjnym włącznie.

Bierzemy udział w negocjacjach związanych z nabyciem nieruchomości, przygotowywaniem umów projektowych, związanych z nadzorem budowlanym, o tzw. generalne wykonawstwo. Świadczymy obsługę prawną w procedurach administracyjnych, w tym co do zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, prawa budowlanego. Reprezentujemy Naszych Klientów w postępowaniach administracyjnych, sądowoadministracyjnych, przed wszystkimi Sądami, w tym Wojewódzkimi Sadami Administracyjnymi, Naczelnym Sadem Administracyjnym.

Opracowujemy projekty umów na realizację inwestycji, umów związanych z realizacją inwestycji, porozumień, w tym projkety umów o generalne wykonawstwo, o prace projektowe, umowy o roboty budowlane, profesjonalnych umów najmu, dzierżawy, itp. 

Mamy doświadczenie w pomocy prawnej, czy sporach sądowych, na tle tzw. umów o roboty budowlane, umów deweloperskich. Posiadamy doświadczenie w reprezentacji Naszych Klientów w sporach oraz w procesach pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego. Przygotowujemy, opracowujemy projekty umów sprzedaży nieruchomości, w tym lokali mieszkalnych i użytkowych.

Prowadzimy stałą obsługę prawną deweloperów, inwestorów, firm budowlanych, wspólnot mieszkaniowych.