wróć do zakresu usług

Prawo rodzinne i opiekuńcze

I
Zapraszamy. Pomoc prawną w sprawach związanych z problematyką prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa spadkowego:

- sprawy o rozwód szczecin, i separację, opiekę nad dziećmi
- sprawy dotyczące pozbawienia bądź ograniczenia władzy rodzicielskiej, w przedmiocie ustalenia sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, pomagamy w uzgodnieniu Planów wychowawczych, mediacjach rodzinnych
- sprawy alimentacyjne, w tym o podwyższenie alimentów, obniżenie, wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego, w tym w wątkach karnych dotyczących nienależnie pobieranych alimentów
- sprawy rozpatrywane przez sądy dla nieletnich, w tym o ustalenie miejsca pobytu, zmiany miejsca pobytu, zabezpieczenie roszczeń rodzinnych
- sprawy o kontakty z dziećmi, w tym zabezpieczenie tych kontaktów
- sprawy o ustalenie albo zaprzeczenie ojcostwa, sprawy o przysposobienie, adopcję
- sprawy o ustalenie albo zaprzeczenie macierzyństwa, sprawy o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego;
- sprawy w trybie Konwencji Haskiej Szczecin,

a ponadto, w sprawach:

- podziały majątku, w tym podziały majątku w skład których wchodzą kredyty bankowe, spółki prawa handlowego;
- sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, a także sprawy o dział spadku;
- sprawy o zachowek, sprawy o uznanie spadkobiercy za niegodnego.


II
Powierzając nam prowadzenie sprawy o rozwód Szczecin, sprawy o podział majątku Szczecin, możecie Państwo liczyć na wsparcie, m.in w następujących zagadnieniach:

Planowanie bezpieczeństwa finansowego w trakcie rozwodu 

Przed rozwodem należy zadbać o to aby środki finansowe jakimi dysponujemy pozwoliły na optymalne funkcjonowanie, rodzica i dzieci. Istotne jest również zaplanowanie bezpieczeństwa finansowego po rozwodzie. W naszej Kancelarii Adwokackiej możesz liczyć na profesjonalne wsparcie prawne. Wspólnie przeanalizujemy koszty jakie mogą pojawić się w trakcie rozwodu oraz po nim i zestawić je z źródłami utrzymania. Udzielimy wskazówek które wynikają bezpośrednio z naszego doświadczenia. Jak rozsądnie postępować. Zawsze jasno i dokładnie określamy koszty prowadzenia sprawy, jak również wszystkie dodatkowe koszty jakie się pojawią lub mogą się pojawić w trakcie konkretnej sprawy rozwodowej.

Doświadczony adwokat z naszej Kancelarii Adwokackiej, w tym np. adwokat Krzysztof Tumielewicz, adwokat Alicja Makulska – Krzyśko, adwokat Sandra Wylegała, adwokat Marta Kowalińska, opracuje z Państwem, strategię działania.

Przygotowanie dobrego pozwu rozwodowego lub odpowiedzi na pozew

Pozew rozwodowy i odpowiedź na pozew o rozwód to kluczowe pisma procesowe w sprawie o rozwód. Należy w nich zawrzeć, co do zasady, wszystkie istotne fakty, twierdzenia, a co najważniejsze dowody, dowody. W przeciwnym razie sąd może je pominąć, uznać za spóźnione. Dlatego też pisma te powinny być dokładnie przemyślane i dopracowane. Adwokaci z Naszej Kancelarii Adwokackiej przygotowują pozwy lub odpowiedzi na pozwy zgodnie z ustaloną strategią, w ścisłej współpracy z Państwem. Skupiamy się na odpowiedniej argumentacji, dobieramy właściwe dowody i wskazujemy odpowiednie fakty, starając się utrzymać optymalną retorykę.

Zabezpieczenie kontaktów z dziećmi i alimentów już na etapie postępowania rozwodowego lub przed nim

Optymalny podział wspólnego majątku małżonków

Ustalenie składu majątku wspólnego, zidentyfikowanie, ruchomości, nieruchomości, udziałów w spółkach, przedsiębiorstwa itd. Określenie nie tylko do którego z majątków wchodzi dany składnik ale także jaka jest jego wartość. Po analizie sprawy przedstawiamy realną i optymalną propozycję podziału majątku. Prowadzimy mediacje. Staramy się, jeśli jest to możliwe załatwiać sprawy ugodowo. Jak stanowi stare adwokackie powiedzenie, czasem ugoda, lepsza, od najlepszego wyroku. Najlepszą oceną naszych rozwiązań są nasi zadowoleni Klienci, którzy, polecają nas dalej.
Mediacja

Mediacja w prawie rodzinnym.

W sytuacji kiedy, pomimo sporu, widać szanse na porozumienie małżonków przy rozwodzie, władzy rodzicielskiej, podziale majątku, alimentach czy ustaleniu kontaktów z dziećmi warto podjąć próbę ugodowego zakończenia sprawy. Ugodą można wypracować za pośrednictwem adwokatów, lub mediatora, albo przed Sądem.

Mamy doświadczenie w obsłudze prawnej spraw o rozwód Szczecin, jak również inne miasta, Gorzów Wlkp., Poznań, Koszalin, Warszawa, Opole, gdzie Nasi adwokaci prowadzili sprawy rozwodowe w których pojawiały się zagadnienia przemocy w rodzinie, wymuszanie „niebieskiej karty”, ukrywania majątku, porwań rodzicielskich, celowego ograniczania kontaktów z dziećmi i wiele skomplikowanych zagadnień. Mamy sprawy w których doszło do pozbawienia wykonywania władzy rodzicielskiej matkom. Przyznania opieki nad dziećmi ojcom. Mamy skutecznie przeprowadzone egzekucje kontaktów, czy postępowania z zakresu tzw. Konwencji Haskiej.

Nasze doświadczenie w sprawach rozwodowych, daje szanse na prawidłową ocenę danej sprawy, i wybranie dobrej strategii.