wróć do zakresu usług

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Oferujemy pomoc prawną w sprawach związanych z problematyką prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa spadkowego:

 - sprawy o rozwód i separację

 - sprawy dotyczące pozbawienia bądź ograniczenia władzy rodzicielskiej, w przedmiocie ustalenia sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, pomagamy w uzgodnieniu Planów wychowawczych, mediacjach rodzinnych

 - sprawy alimentacyjne, w tym o podwyższenie alimentów, obniżenie, wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego, w tym w wątkach karnych dotyczących nienależnie pobieranych alimentów

 - sprawy rozpatrywane przez sądy dla nieletnich, w tym o ustalenie miejsca pobytu, zmiany miejsca pobytu, zabezpieczenie roszczeń rodzinnych

 - sprawy o kontakty z dziećmi, w tym zabezpieczenie tych kontaktów

 - sprawy o ustalenie albo zaprzeczenie ojcostwa, sprawy o przysposobienie, adopcję

 - sprawy o ustalenie albo zaprzeczenie macierzyństwa, sprawy o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego;

 - sprawy w trybie Konwencji Haskiej

 a ponadto, w sprawach:

 - podziały majątku, w tym podziały majątku w skład których wchodzą kredyty bankowe, spółki prawa handlowego;

 - sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, a także sprawy o dział spadku;

 - sprawy o zachowek, sprawy o uznanie spadkobiercy za niegodnego.