wróć do zakresu usług

Prawo medyczne

Świadczymy pomoc prawną między innymi w sprawach dotyczących błędów medycznych w zakresie odpowiedzialności karnej, cywilnej lub zawodowej, a także związane z refundacją i finansowaniem świadczeń zdrowotnych, prowadzenia dokumentacji medycznej, aspektów udzielania świadczeń zdrowotnych, finansowania systemu opieki zdrowotnej w tym kontraktowania z Narodowym Funduszem Zdrowia, praw i obowiązków pracowników medycznych oraz pacjentów.

Stała współpraca z lekarzami o różnych specjalizacjach umożliwia poznanie i zrozumienie aspektu medycznego, które kolejno ułatwia przygotowanie strategii procesowej.

Pomoc prawna  dla podmiotów leczniczych:

 • stałą obsługę prawną, w tym z zakresu zamówień publicznych
 • reprezentowanie klienta w sporach związanych z Narodowym Funduszem Zdrowia, w tym    wnoszenie środków zaskarżenia do Prezesa NFZ
 • pomoc prawną przy polubownym rozwiązywaniu sporów zmierzającym do uniknięcia procesu sądowego,
 • reprezentowanie klienta w sporach sądowych cywilnych, karnych i administracyjnych
 •  pomoc prawa w sporach z zakresu prawa pracy w tym zatrudnianie personelu medycznego

 

Pomoc prawna  dla  lekarzy:

 • reprezentacja prawna przed organami samorządu lekarskiego, związana z odpowiedzialnością dyscyplinarną;
 • reprezentacja prawna przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych związanych z odpowiedzialnością odszkodowawczą oraz karnych związanych z zarzutami popełnienia przestępstwa spowodowania uszczerbku na zdrowiu albo nieumyślnego spowodowania śmierci
 • reprezentacja lekarza jako osoby pokrzywdzonej między innymi w sprawach o naruszenie nietykalności cielesnej lub zniesławienie
 • pomoc prawna w zakresie form prowadzenia działalności leczniczej(m.in. założenie spółek prawa handlowego)
 • pomoc prawna z zakresu praw lekarza jako pracownika podmiotu leczniczego lub jako pracodawcy
 • pomoc prawna dla pacjentów:
 • reprezentacja przed sądami powszechnymi w sprawach odszkodowawczych z tytułu błędów lekarskich
 • udzielanie porad prawnych z zakresu prawa medycznego
 • pomoc w pozyskaniu dokumentacji medycznej
 • pomoc  sprawach dotyczących środków zabezpieczających
 • odwołania od orzeczeń o niepełnosprawności

 

Pomoc prawna dla pacjentów:

 • reprezentacja przed sądami powszechnymi w sprawach odszkodowawczych z tytułu błędów lekarskich
 • udzielanie porad prawnych z zakresu prawa medycznego
 • pomoc w pozyskaniu dokumentacji medycznej
 • pomoc sprawach dotyczących środków zabezpieczających
 • odwołania od orzeczeń o niepełnosprawności