wróć do zakresu usług

Stała obsługa prawna

Nasza kancelaria specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej (stała obsługa prawna) przedsiębiorstw oraz świadczeniu pomocy prawnej w szeroko rozumianych sprawach gospodarczych. Zapewniamy obsługę prawną we wszystkich dziedzinach prawa gospodarczego. W tym stale współpracujemy z Kancelariami Podatkowymi i Księgowymi, a do Państwa stałej dyspozycji pozostają współpracujący z nami w ramach jednej Kancelarii Adwokackiej (Kancelaria Adwokacka – adwokat Krzysztof Tumielewicz) adwokaci, radcy prawni, aplikanci adwokaccy, i radcowscy, prawnicy (osoby posiadające tytuł magistra prawa).

Współpracujemy również z doradcami podatkowymi (w ramach stałych – ramowych umów), notariuszami (w ramach stałych ramowych umów). Wobec powyższego każdy aspekt sprawy powierzonej naszej Kancelarii nadzorowany jest przez specjalistę. Codziennie rozwiązujemy problemy naszych Klientów, reprezentujemy ich w sprawach bieżących, w tym negocjacjach przedsądowych, a także w ramach procesów sądowych, przed Sądami wszystkich instancji. Każdy z adwokatów naszej Kancelarii posiada indywidualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Oferta stałej obsługi prawnej obejmuje między innymi:

 • zakładanie spółek
 • prawo budowlane
 • zamówienia publiczne
 • prawo cywilne
 • prawo spółek handlowych
 • prawo upadłościowe
 • prawo pracy
 • prawo administracyjne
 • prawo autorskie
 • procesy sądowe
 • obrót nieruchomościami
 • prawo egzekucyjne
 • prawo konkurencji
 • prawo ochrony środowiska
 • prawo gospodarcze


W ramach współpracy doradzimy – lub pomożemy w zorganizowaniu:

 • księgowości – stałej obsługi księgowej
 • prowadzenie ksiąg handlowych
 • rozliczenia PIT, CIT, VAT, ZUS, Akcyza
 • sprawozdawczość finansowa
 • sporządzanie audytów i analiz finansowych
 • wyprowadzania zaległości księgowych
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • sporządzanie raportów kasowychSkoordynujemy, doradzimy, zorganizujemy pomoc prawną w zakresie:

 • nadzoru nad organizacją księgowości z uwzględnieniem zmian prawa podatkowego
 • doradztwo w zakresie optymalizacji obciążeń podatkowych
 • pomoc w wypełnianiu obowiązków podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od os. fizycznych (pracownicy), podatku VAT
 • pomoc w wypełnianiu obowiązków podatkowych w zakresie innych podatków (podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek rolny, podatek leśny)
 • doradztwo w zakresie systemu podatkowego (ordynacja podatkowa, ustawy podatkowe, kodeks karny skarbowy, inne)


Postępowania podatkowe:

Prawnicy z Kancelarii posiadają uprawnienia do: uczestniczenia w czynnościach kontroli podatkowej i skarbowej przedsiębiorstwa, reprezentowanie przed organami podatkowymi, skarbowymi oraz sądami administracyjnymi, sporządzanie odwołań, zażaleń, podań i innych pism w postępowaniu podatkowym.