wróć do zakresu usług

Prawo energetyczne - Adwokat Szczecin

Prawo energetyczne – obsługa prawna - analizy prawnne - reprezentacja - due diligence.

Adwokat Szczecin - Pomoc prawna w zakresie prawa energetycznego. 

Zespół adwokatów i radców prawnych Kancelarii Tumielewicz świadczy pomoc prawna, obsługę prawną firm, przedsiębiorstw, przedsiębiorców, w zakresie Prawa energetycznego, projektów energetycznych. Wspieramy prawnie operatorów sieciowych, sprzedawców energii elektrycznej, odbiorców energii elektrycznej. Współpracujemy także z podmiotami finansującymi.

Działamy kompleksowo we wszelkich sprawach dotyczących rynku energetycznego.

Zapraszamy do współpracy. 

Pomagamy przy obsłudze prawnej w ramach postępowań wodnoprawnych, dotyczących wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, zgód na wycinkę drzew i krzewów. Doradzamy w postępowaniach budowlanych, w tym w sprawach dotyczących wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszenia budowy, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, zawiadomieniu o zakończeniu budowy, zmiany uzyskanych decyzji - o pozwoleniu na budowę, decyzji o warunkach zabudowy (DWZ). Doradzamy w zakresie uzyskiwania tytułów prawnych do gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji. Obsługujemy procesy negocjacyjne, w tym co do nabycia nieruchomości, umów dzierżawy, najmu, użytkowania, służebności.