wróć do zakresu usług

Prawo karne gospodarcze # prawo karne skarbowe

Prawo karne gospodarcze – prawo karne skarbowe - KK, KKS 

Posiadamy doświadczenie i obsługujemy sprawy z zakresu prawa karnego gospodarczego, materialnego prawa karnego skarbowego, odpowiedzialność podmiotów zbiorowych, przestępstw związanych z nadużyciem zaufania i oszustw gospodarczych, pranie brudnych pieniędzy, innych złożonych spraw karnych. 

https://www.money.pl/gospodarka/wypral-miliard-zlotych-pochodzacych-z-rosji-trafil-w-rece-sluzb-akcja-na-lotnisku-w-kijowie-6715955747253088a.html

https://biznes.wprost.pl/gospodarka/10510642/wyprali-miliard-zlotych-abw-rozbilo-pralnie-rosyjskich-pieniedzy.html

Szkoda majątkowa i przypisanie skutku w sprawach karnych gospodarczych. Sprawy w przedmiocie fałszowanie dokumentów w obrocie gospodarczym. Sprawy karne odnoszące się do problematyki zamówień publicznych, przestępstwa przetargowe, łapownictwo w obrocie gospodarczym

https://www.rp.pl/polityka/art2012071-stanislaw-gawlowski-zatrzymany-przez-cba

https://prk24.pl/62778217/kontrola-centralnego-biura-antykorupcyjnego-w-urzedzie-gminy-kolobrzeg-co-sie-dzieje-z-wojtem

Sprawy dotyczące, przestępstw z zakresu obrotu instrumentami finansowymi. Zbieg odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej. Pomagamy przy tzw. dobrowolnym poddaniu się odpowiedzialności w prawie karnym skarbowym. Oceniami szanse na przedawnienie w prawie karnym skarbowym, prawie karnym. Obsługujemy sprawy z zakresu prawa własności intelektualnej i prawa reklamy. prawa ochrony środowiska. Przestępstwa w prawie własności przemysłowej. Przestępstw i wykroczeń celnych. Podpowiemy kiedy są szanse załapać się na okoliczności wyłączające i łagodzące odpowiedzialność karna za przestępstwa gospodarcze. Świadczymy pomoc prawna przy przestępstwach i wykroczeniach skarbowych. Pomoc prawna w sprawach przestępstw na szkodę wierzycieli i przestępstw bankowych. Reprezentujemy również pokrzywdzonych. Mmy doświadczenie w obsłudze spraw kanych związanych z prawem upadłościowym oraz prawem restrukturyzacyjnym.

Świadczymy pomoc prawną przy ocenie kondycji finansowej podmiotów gospodarczych. Obrony dotyczące przestępczości gospodarczej w Internecie. Ochrona danych osobowych, a jawność postępowań sądowych. Przestępstwa z ustawy o ochronie danych osobowych. Odpowiedzialność karna w prawie autorskim. Przestępstwa z zakresu szeroko rozumianej produkcja tytoniu i alkoholu.

Zapraszamy do współpracy. W stałym biegu mamy kilkadziesiąt spraw karnych związanych z powyższą problematyką. W ten sposób poszerzamy nasze doświadczenie. Szkolimy się dla Państwa. Reprezentujemy Naszych Klientów w sprawach prowadzonych przed Delegaturami Prokuratur Krajowych, Prokuratorami Regionalnymi. Mamy doświadczenie w obsłudze prawnej spraw karnych gospodarczych, spraw dotyczących tzw. przestępstw vatowskich, VAT, zagadnień dotyczących tzw. odwróconego podatku VAT.