wróć do zakresu usług

sprawy majątkowe podział majątku

Podział majątku adwokat Szczecin

Sprawy dotyczące podziału majątku adwokat Szczecin

Sprawy majątkowe Kancelaria Adwokacka Tumielewicz

Kancelarie Adwokackie adwokata Krzysztofa Tumielewicza z siedzibą w Szczecinie (siedziba główna), a także Poznaniu (adwokat Marta Kowalińska), Gorzowie Wlkp. zajmują się reprezentowaniem Klientów w toku postępowań mających na celu sprawy majątkowe w szerokim tego słowa znaczeniu, w tym sprawy o:

podział majątku wspólnego małżonków po rozwodzie, rozliczenie konkubinatu, sprawy spadkowe, w tym o dział spadku, o zniesienie współwłasności, zniesienie współwłasności ułamkowej.

Adwokat Krzysztof Tumielewicz, adwokat Maria Tumielewicz, adwokat Sandra Wylegała, adwokat Alicja Krzyśko – Makulska, specjalizują się w kompleksowym prowadzeniu spraw majątkowych małżeńskich, w zakres których wchodzi fizyczny podział nieruchomości i ruchomości, dochodzenie spłat i dopłat, rozliczanie kwot wydatkowanych przez małżonków na zakup i utrzymanie majątku wspólnego – w tym rozliczenie tzw. nakładów, kredytów, kosztów generowanych przez majątek, a także pożytków osiąganych z majątku wspólnego. 

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie podziału majątku, skontaktuj się z nami - adwokat@tumielewicz.pl


W czym pomoże adwokat Szczecin przy podziale majątku?

Adwokaci z Naszej Kancelarii Adwokackiej pomogą Państwu sprawach dotyczących między innymi:

– ustalenie co wchodzi w skład majątku wspólnego
– ustalenie co wchodzi w skład majątku osobistego
– podział majątku w naturze lub poprzez spłatę jednego z małżonków,
- sprzedaż licytacyjną majątku
– podział majątku poprzez przyznanie własności wraz z zasądzeniem dopłat
– podział majątku poprzez rezygnację ze składnika majątkowego w zamian za spłatę
– podział majątku poprzez sprzedaż składników majątku wspólnego
– podział majątku poprzez pozostawienie któregoś ze składników we współwłasności
- podział majątku w ustaleniem sposobu korzystania
– rozliczenie nakładów z majątku osobistego małżonka na majątek wspólny
– rozliczenie nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty małżonka
– rozliczenie nakładów z majątku osobistego jednego z małżonków na majątek osobisty drugiego z małżonków
– rozliczenie kosztów utrzymania majątku wspólnego
- rozliczenie pożytków z majątku wspólnego
– rozliczenie długu jednego z małżonków spłaconego z majątku wspólnego
– zgodny podział majątku wspólnego
- mediacja w sprawie o podział majątku
– ustalenie nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym
– podział majątku wspólnego po śmierci jednego z małżonków
– dopuszczenie do współposiadania składników majątku wspólnego
- wystąpienie o udzielenie stosownych zabezpieczeń na czas trwania postępowań o podział majątku
– ustanowienie rozdzielności majątkowej przed rozwodem
– odpowiedzialność małżonków za zobowiązania zaciągnięte w trakcie małżeństwa
– egzekwowanie orzeczenia sądu w przedmiocie podziału majątku
– eksmisja małżonka z nieruchomości przyznanej na własność drugiemu z małżonków
– egzekwowanie dopłat i spłat po zakończeniu sprawy działowej – reprezentacja w ramach postępowań egzekucyjnych, przed Komornikiem
– ustalenie treści księgi wieczystej
- skarga paulińska

Adwokaci pomogą Państwu sprawnie przeprowadzić postępowanie o podział majątku wspólnego. Zaproponują możliwe rozwiązania. Czy zawsze udziały małżonków w majątku wspólnym są równe? Nie zawsze każdemu z małżonków przysługuje połowa majątku. Rozliczenie nakładów i wydatków poczynionych z majątków osobistych.
Kiedy można podzielić majątek wspólny ?


Podział majątku wspólnego możliwy jest po ustaniu ustroju małżeńskiej wspólności ustawowej bądź umownej. W praktyce oznacza to, że przed podziałem majątku konieczne jest albo uzyskanie wyroku rozwodowego albo ustanowienia rozdzielności majątkowej – u notariusza lub przez wytoczenie odrębnego powództwa o rozdzielność majątkową.
Ile wynosi opłata sądowa za podział majątku?

Opłata sądowa od wniosku o podział majątku wynosi 300 zł, gdy wniosek ten zawiera zgodny projekt podziału, natomiast w pozostałych przypadkach opłata ta to wynosi 1000 zł.
Jakie sprawy są powiązane ze sprawą o podział majątku?


Pomożemy Państwu również przy sprawach rozwodowych – sprawa o rozwód, rozdzielność majątkowa, eksmisja z nieruchomości, egzekucja spłat i dopłat, wydanie przedmiotów osobistych oraz zawieranie umów majątkowych – czyi tzw. intercyzy.

Gdzie toczyć się będzie sprawa o podział majątku ?

Co do zasady, w sprawach o podział majątku jest sąd rejonowy miejsca położenia majątku. W praktyce jest to zwykle sąd właściwy dla miejscowości, w której znajduje się wspólna nieruchomość, dom, działka, mieszkanie. Kancelarie Adwokackie Tumieleiwcz – adwokat Krzysztof Tumielewicz, adwokat Maria Tumielewicz, adwokat Marta Kowalińska, adwokat Alicja Krzyśko Makulska, adwokat Sandra Wylegała, adwokat Konrad Rydzewski, adwokat Agnieszka Zabłocka, świadczą usługi na terenie całego kraju. Prowadzimy sprawy także na rzecz osób na stałe zamieszkujących zagranicą.


W celu uzyskania porady prawnej, konsultacji prawnej przy już wszczętej sprawie bądź zlecenia adwokatowi reprezentacji w toku sprawy o podział majątku, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy – adwokat@tumielewicz.pl / adwokat Szczecin / 91 820 51 57 / 608622488 / spotkania z Klientami mogą odbyć się ON LINE, lub w siedzibie Kancelarii Adwokackiej w Szczecinie, Poznaniu, lub Gorzowie Wlkp.